Trykte skattebøger, Esbjerg

Denne database indeholder oplysninger om enkelte personers pålignede skat. Oplysningerne er hentet fra trykte skattebøger, som findes i perioden 1892-1956. Esbjerg Kommunes Byråd besluttede herefter, at man ikke længere ville offentliggøre skattebeløbene. Pr. 22. april 2020 indeholder databasen 246.449 navne fra 26 skattebøger fordelt over hele perioden.

 

Søgbare årstal: 1892, 1894, 1895, 1902, 1903, 1905, 1909, 1911, 1913, 1917, 1919, 1922, 1925, 1928, 1930, 1932, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1946, 1949, 1951, 1954 og 1956.

Kildebeskrivelse: Databasen indeholder oplysninger om den skat, som skattepligtige personer skal betale det følgende år. Eksempelvis indeholder skattebogen 1946 oplysninger om skatten for indkomståret 1945 til betaling i perioden 1.4.1946-31.3.1947. Der var sambeskatning, hvilket betyder, at gifte kvinder, uanset om de havde indtægt, ikke optræder i skattebøgerne. I perioden 1913-1946 bevarede man kun stemmeretten til kommunalvalget, hvis man betalte skat. Mange valgte derfor frivilligt at betale minimumsbeløbet på 2,00 kr. Yderligere kildebeskrivelse findes her.

 

 

Det anbefales i denne database primært at anvende Detaljeret søgning.  Udfyld kun et eller to felter ved første søgning og skriv evt. kun en del af et ord, hvis der er tvivl om stavemåde. Læs teksten ud for søgefelterne.

 

 

:

 

(Her kan søges på alle databasens felter, men kun med  et ord af gangen)