Trykte Skattebøger Esbjerg

Denne database indeholder oplysninger om enkelte personers pålignede skat. Oplysningerne er hentet fra trykte skattebøger, som findes i perioden 1892-1956. Esbjerg Kommunes Byråd besluttede herefter, at man ikke længere ville offentliggøre skattebeløbene. Pr. 20. februar 2017 indeholder databasen godt 223.000 navne fra 23 skattebøger fordelt over hele perioden.

Kildebeskrivelse: Databasen indeholder oplysninger om den skat, som skattepligtige personer skal betale det følgende år. Eksempelvis indeholder skattebogen 1946 oplysninger om skatten for indkomståret 1945 til betaling i perioden 1.4.1946-31.3.1947. Der var sambeskatning, hvilket betyder, at gifte kvinder, uanset om de havde indtægt, ikke optræder i skattebøgerne. I perioden 1913-1946 bevarede man kun stemmeretten til kommunalvalget, hvis man betalte skat. Mange valgte derfor frivilligt at betale minimumsbeløbet på 2,00 kr. Yderligere kildebeskrivelse findes her.

 

Det anbefales i denne database primært at anvende Detaljeret søgning.  Udfyld kun et eller to felter ved første søgning og skriv evt. kun en del af et ord, hvis der er tvivl om stavemåde. Læs teksten ud for søgefelterne.

 

:

 

(Her kan søges på alle databasens felter, men kun med  et ord af gangen)

 

(Søgbare årstal: 1892, 1894, 1895, 1902, 1903, 1905, 1909, 1911, 1913, 1917, 1919, 1922,1925,1928, 1932, 1935, 1939, 1943, 1946, 1949, 1951, 1954 & 1956. Hvis der ikke vælges årstal søges der i hele databasen)
(Indeholder også evt. mellemnavne, dog ofte forkortet eller kun med forbogstav)
(Ved tvivl om stavemåde, søg evt. kun på en del af efternavnet)
(Der kan være forkortelser, søg derfor på en del af gadenavnet. Eks. "Gydes"                                                   i stedet for P. Gydes Vej )
(Alle bydele kan ses på denne liste)
(Man kan med fordel søge ved kun at anvende første del af en betegnelse, f.eks.                                               "tømrer" i stedet for "tømrersvend" eller "tømrerlærling")
(Beløbet er årlig kommuneskat)
(F.eks. navnet på en villa eller c/o adresser)
(Redaktionelle ændringer og for landbrugers vedkommende størrelsen af                                                         ejendoms- og grundskyldsskat)