Slægtsbøger

Slægtsbøger

Esbjerg Byhistoriske Arkiv har i sine samlinger en række slægtsbøger, som ikke er så kendte og/eller tilgængelige for brugerne via f.eks. bibliotekssystemet. En række af disse slægtsbøger er blevet skannet og er tilgængelige her.

Bertram-slægten  

Breinholt-slægten   

Chresten Tarben Christensen (1893-1966)  

Elnegaard-slægten, Søndenbro, Esbjerg  

En midtjysk slægt af Ingolf Mortensen  

Gregersen-slægten, Forum  

Hoffmann-slægten   

Langvad-slægten  

Kaas-slægten, Hornelund, Boldesager  

Peder Hansen, Tobøl

Posselt-slægten  

Rørkjær, Krogsgaard, Biltoft, Vedsted og Novrup slægter  

Schlosser-slægten  

Sloth-slægten, Peder Odgaard Sloth  

Spangsberg-slægten  

Stokholm-slægten   

Sørensen, En Jernved-slægt  

Warrer-slægten, Fanø  

Wulff-slægten