Peter Nissens negativer

Oplysningerne i denne database stammer fra fotograf Peter Nissens protokoller med registreringer af negativer for perioden marts 1935 - december 1992. Peter Nissen lejekontrakt fra 1935 kan ses her. Databasen indeholder foreløbig negativer fra perioden 31.07.1945 - 27.07.1977. I alt 86.494 negativnumre med mere end 100.000 motiver. Esbjerg Byhistoriske Arkiv modtog i 1996 hele negativsamlingen fra Peter Nissens eftf. Langt de fleste negativer er stadig i god behold, og det er således muligt mod betaling af få lavet et foto. Oplysninger om pris for at få lavet et foto kan ses her.

 

Der er flere hundredetusinde negativer i samlingen, og langt de fleste er familiebilleder taget i anledning af dåb, konfirmation, bryllup osv. Der er dog også flere optagelser med relation til virksomheder, ofte optagelser som er anvendt i forbindelse med salgsmaterialer eller annoncer. I protokollerne er anført bestilleren af et foto, og databasen indeholder bestillerens navn, adresse og stilling. Endvidere er oplysninger om motivet anført og om hvorvidt Esbjerg Byhistoriske Arkiv har negativet. Endelig er der en række oplysninger om selve negativet og de oprindelige fremstillede positiver. Søgning kan foretages som en fritekstsøgning, dog kun med et ord ad gangen, eller man kan benytte en detaljeret søgning, hvor man kan kombinere de oplysninger man måtte have.

 

Negativerne vil i et vist omfang blive skannet således at man kan se billederne i EBA Mediearkiv. Foreløbig er godt 1.400 negativer skannet. På detaljesiden vil der i feltet "skanningsnummer" være anført et skanningsnummer, som anvendes til at fremsøge billedet i EBA Medieartkiv. Skanningsnummeret indtastes eller kopieres og indsættes i søgefeltet i EBA Mediearkiv.

 

Senest opdateret: 07.11.2018

 

:

 

(Her kan søges på alle databasens felter, men kun med  et ord af gangen)

 

:

 (Et personnavn eller navnet på en virksomhed)

:

 (Indeholder også fru, hr., frk, søg f.eks. kun efter fr)

:  
:

 (Gadenavn eller sted - f.eks. Krogsgaards Mark)

:

 (Større byer)

:

 (De mest anvendte motivtyper kan ses her. )

:

 (S/H, farve eller mangler)

:

 (Negativets nummer)

:

 (Der skal søges på formlen dd-mm-åååå. Der kan dog også søges kun på et årstal)