Mortensens Sedler

Esbjerg Byhistoriske Arkiv modtog i foråret 2014 en stor samling notater fra forhenværende skolebibliotekar Ingolf Mortensen (1912-2014) . Notaterne består af flere tusinde sedler med oplysninger om personer, som er nævnt i forskellige kilder, som kirkebøger, tingbøger, folketællinger, fæstebreve med mange flere. Oplysningerne dækker fortrinsvis Skads Herred, men også flere sogne som grænser op til Skads Herred. Sedlerne vil være en god kilde til at søge oplysninger om personer, som har boet i området i 1600-, 1700- og 1800-tallet. Finder man en person her i databasen, guides man til en kilde, hvor man ofte kan få yderligere oplysninger og sikre rigtigheden af oplysningerne.

 

En gruppe frivillige medarbejdere har forestået indtastningen af oplysningerne til denne database, som indeholder oplysninger fra 9.252 sedler.

 

Søg i databasen: Det anbefales at anvende den detaljerede søgning. For hver seddel er hovedpersonen i teksten på sedlen, registreret i særskilte felter med efternavn og fornavn. Desuden er anført sted og årstal for hændelsen. Ved søgning i databasen kan man i feltet "oplysninger" søge i den fulde tekst fra sedlen. Fortrinsvis kan der her søges efter andre personer ved at skrive et for- eller efternavn. Man kan begrænse søgningen ved f.eks. samtidig at søge efter et sted, et årstal og/eller et navn. Læs mere ud for hvert felt.

 

Foruden masser af oplysninger om personer indeholder databasen også oplysninger om sager af lokal- eller kulturhistorisk interesse. Disse notater kan findes ved søgning i feltet "Emneord".  De anvendte emneord kan ses ved at åbne en fil, som findes sidst i teksten ud for feltet "Emneord". 340 "sedler" forsynet med et eller flere emneord.

:

 (Her kan søges på alle databasens felter)

:

 (Søg bestemt årstal eller et tiår, f.eks. 163 = 1630'erne)

:

 (Her kan søges efter en bestemt kilde)

:

 (Søg bestemt årstal, et tiår eller et århundrede, f.eks. 163 = 1630'erne)

:

 (Her kan søges på specifikke emneord, en samlet oversigt kan ses her.)

:

 (Her kan søges i efternavne - ofte en fordel kun at skrive en del af navnet)

:

 (Her kan søges efter et for- eller mellemnavn - eller en del af et navn)

:

 (Her kan søges efter et sted)

:

 (Her kan søges i oplysninger fra sedlerne, søg fortrinsvis efter et navn)

:

 (Her kan søges i Mortensens tilføjelser)

 

Kilde

År

Efternavn

Fornavn

Sted

Oplysninger

Detaljeret visning
O. Nielsen: Skads herred side 213: 1586, 1588, 1782 Madsen Peder Fovrfeld Fourfeld: Har tidligere haft en herregaard. 1782 var de 2 østligste gaarde i byen, der da tilhørte Ribe Hospital, endnu sammenbyggede og hovedbygningen med sine svære bjælker en levning af herregaard... Vis Detaljer
Fra Ribe Amt 1960 side 9 1591 Madsen Peder Fovrfeld, Sønderris, Bramming 1591 underskrev Kristoffer Kruse til Sønderris, Christian Lange til Bramminge, Peder Madsen til Fourfeld et pangebrev (til vidnebyrd) på 5000 daler i Oksvanggaard. Vis Detaljer
Skast herreds tingbog 1636 - 1638 1636, 1638 Madsen Thomas Gjesing, Bryndum sogn Skast herreds tingbog 1636 side 166: Thomas Madsen, Giesing gift med Doritte [arvinger] Mads Thomsen - Peder Thomsen. Faderen tilbød sine to sønner ders penge efter ders salige moder. 1638: Ma... Vis Detaljer
Skast Herreds tingbog, side 218 1637 Madsen Gregers Kvaglund Svende- og drengeskat: Gregers Madsen i Quaglund ½ rigsdaler Jep Clemmendsen i Quaglund ½ rigsdaler. Vis Detaljer
Skast herreds tingbog 1637 side 113 1637 Madsen Jens Skads Jens Madsen i Skads it vinde …. Indkaldt af Søren Jensen i Skads til hans mor Anne Jenskone og høre hendes ord om den arv, hun var tilfalden eftersalig Niels Andrup, der oplod hun arven såvel til he... Vis Detaljer
Skast Herreds tingbog 1637, side 178 og 179 1637 Madsen Iffuer Sædding ……at salig Iffuer Madsen i Seden har plouget, saad og indhøstet til den halve gård, Søren Madsen nu ibor, og da var salig Jens Hieboe beved´ndes. Blandt vidnerne Anne Peders i Sæden, Hans Sørensen i... Vis Detaljer
Skast Herreds tingbog 1638, side 24 1638 Madsen Søfren Sædding Søfren Madsen i Seden it vinde, det Mads Sørensen i Seden vindet, at den sidste år Hans Kartsen havde tiender, da ytte han ham på hans fars vegne 7 skæpper rug og 6 skæpper byg, som H. K. lovede at s... Vis Detaljer
Skast herreds tingbog 1638 side 55 1638 Madsen Jens Skads, Bryndum Jes Jensen i Brøndum har 27. februar stævnet Jens Madsen i Schadst, for han ikke vil forsørge hans salig hustrudatter Marin Hansdatter, så længe til hun bliver 15 år gammel. Vis Detaljer
Skast herreds tingbog 1638 (449) 1638 Madsen Hans Boldesager Laurids Pedersen i Allerup. Dom over Hans Madsen, Boldesager for 11 skilling [ringer] 9 skilling og en psalmebog for 2 mark som hans salige formand Christen Christensen var ham skyldig - at betale in... Vis Detaljer
Skast herreds tingbog 1638 Madsen Hans Skads, Andrup, Novrup side 12: Laurids Hansen i Norup it vinde, det Hans Madsen i Schadst stod for dom og sagde, at hvad han havde været salige Niels Anderup skyldig, det havde han betalt ham Vis Detaljer

Side 1 ud af 27

Næste side Sidste side>>