Lærere 1870-1970 indenfor Ny Esbjerg kommune

Databasen indeholder oplysninger om lærere, som har været tilknyttet et skolevæsen beliggende indenfor nuværende Esbjerg Kommune og Fanø kommune. Der er indsamlet oplysninger for perioden 1870 og frem til kommunalreformen i 1970. Oplysningerne stammer fra 3 bøger: ”Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 1870-1970” af Harald Nielsen, 1974."Dansk Skole-Stat, bind 3, 1934" og "Esbjerg Studenter og deres skole 1883-1958" af B. Tengnagel Jørgensen . Der er 3615 lærere fra bogen udgivet i 1970, 339 fra Danske Skole-stat og 157 lærere fra Esbjerg Realskole og Esbjerg Statsskole. Nogle lærere vil optræde flere gange i databasen, men med oplysninger som supplerer hinanden.  

Der er blandt andet oplysninger om skoleledere, lærere og vinterlærere. Oplysningerne drejer sig om fødselsdato, den skole eller det skolevæsen den enkelte lærer var ansat ved, ansættelsesperiode og uddannelsesseminarium. I bøgerne, som findes på Esbjerg Byhistoriske Arkivs læsesal, er der desuden en kort beskrivelse af det enkelte skolevæsens historie og skoleordningen.

Databasen indeholder oplysninger om lærere fra følgende sognekommune og købstadskommuner: Alslev-Hostrup, Bramming, Bryndum, Darum, Esbjerg, Farup, Grimstrup, Guldager, Gørding, Hunderup, Jerne, Jernved, Kalvslund, Mandø, Nordby, Obbekær, Ribe, Seem, Skads, Sneum, Sønderho, Vilslev, Vejrup, Vester Nebel, V. Nykirke, Vester Vedsted og Øster Vedsted, Tjæreborg, Vejrup, Vester Nebel, V. Nykirke, Vester Vedsted og Øster Vedsted. Der kan søges som fritekst-søgning i hele databasen, eller i kategorier af oplysninger under den avancerede søgning. I de større byer er arbejdsstedet angivet som et skolevæsen og ikke en bestemt skole. Her bruges betegnelserne Esbjerg Skolevæsen, Bramminge bys skolevæsen og Lærere i Ribe Kommune. Skolelederne, samt enkelte lærere fra Dansk Skole-stat, står dog anført under en konkret skole.

 

Det anbefales i denne database primært at anvende Detaljeret søgning.  Udfyld kun et eller to felter ved første søgning og skriv evt. kun en del af et ord, hvis der er tvivl om stavemåde. Læs teksten ud for søgefelterne.
 

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks navn, skole eller stilling.

 

:

 (Oprindeligt sogn eller kommune)

:

 (Ved usikkerhed om stavemåde: søg på en del af navnet)

:

 (Som ved efternavn)

:

 (Datoer er indtastet i formatet dd-mm-åååå)

:

 (Bynavn eller område)

:

 (Navn på skole eller skolevæsen)

:

 (Primært: skoleder, lærer, vinterlærer, børnehaveklasselærerinde. Desuden adjunkt, rektor, lektor,  folketingsmedlem, skolepsykolog)

:

 (Periode for ansættelse, som oftest angivet i formatet åååå-åååå)

:

 (Blandt andet navnet på seminarium)