Fotograf Kromanns negativsamling

Esbjerg Byhistoriske Arkiv modtog i 1985 negativsamlingen efter fotograf Kromann fra Nordby, Fanø. Den fotografiske virksomhed var oprettet af malermester N. P. Svarrer i 1880 og overtaget af hans nevø, Jens Niels Kromann (1865-1936), i 1882. Jens Nielsen Kromanns søn, Carl Johan Kromann (1902-1980), overtog forretningen i 1932 og drev den frem til 1953.

 

Der findes protokoller med oplysninger om de fleste optagelser gennem perioden 1882-1953, og oplysninger om godt 21.800 optagelser fra perioden 1882-1953 er nu indtastet,således at der kan søges efter motiver, der kunne have interesse. Desuden er arkivet i besiddelse af mere end 4.000 negativer, som vi ikke har oplysninger om. Det drejer sig næsten udelukkende om billeder af personer.

 

I feltet Motiv beskrivelse, er indtastet teksten fra negativprotokollerne. Her kan f.eks. stå bestillerens navn og lidt om motivet.. Det anbefales kun at søge med et ord ad gangen i dette felt.

 

Når man får et søgeresultat kan man ved at klikke videre til en detaljeside få alle oplysninger. Herunder om vi har negativet og om vi har billedet digitalt. Hvis billedet er digitaliseret er der angivet oplysninger, som kan anvendes til at søge efter billedet i EBA Mediearkiv. Foreløbig er godt 1400 negativer digitaliseret og kan ses i EBA Mediearkiv, som findes under fanen Foto og Film.

 

Billeder kan købes i en digital udgave eller på papir. Gældende prisliste kan ses her: eba.esbjergkommune.dk/om-arkivet/prisliste.aspx

 

Søger man i øvrigt efter billeder af fotograf Kromann henvises til EBA Mediearkiv.

:

 

(Her kan søges på alle databasens felter, men kun med et ord af gangen)

 

:

 (Her kan søges på en dato i formatet 01-01-1900 eller kun et årstal)

:

 (Her kan søges på negativ nummeret der er på 4 cifre, eks. 0001)

:

 (Indeholder teksten fra protokollen, f.eks. navne)

:

 (Angivelser fra protokollen, eks. Julekort, anvendte forkortelser kan ses her.)

:

 (Adressen er sjældent angivet)

:

 (eksempelvis Esbjerg, Sønderho eller steder såsom Kurhotellet)