Fraflyttede og døde iflg. skattelister i perioden 1.1.1900 - 1928

Foreløbig er oplysningerne fra skattelister med oplysninger om formue- og lejlighedsskatter fra årene 1900 til 1928 indtastet. Pr. 14.01.2020 i alt 33.885 personer.

 

Databasen indeholder oplysninger om skattepligtige personer, som er døde eller fraflyttet Esbjerg. Oplysningerne stammer fra lister over formue- og lejlighedsskatter, som indeholder oplysninger over pålignet skat til betaling over 12 måneder fra 1. april til 31. marts. I disse lister er der gjort bemærkninger om fraflytninger og dødsfald indenfor et betalingsår.

 

Oplysningerne kan særligt benyttes i forbindelse med søgning efter en person i Borgerdatabaserne 1904 og 1909. Hvis man f.eks. søger efter en person, og man kan finde vedkommende i Borgerdatabasen 1904 eller 1909, men ikke i den efterfølgende Borgerdatabase, så kan man prøve at søge i fraflytningsdatabasen. Der vil dog også være personer i fraflytningsdatabasen, som ikke er at finde i de Borgerdatabaser, som foreløbig er indtastet. Det anbefales primært at anvende detaljeret søgning og læse bemærkningerne ud for de enkelte felter.

 

Der kan søges efter et navn, men i forhold til Borgerdatabaserne 1904 og 1909 kan man også anvende skattenumre, som findes i disse to databaser.

 

Hvis den person man leder efter ikke er skattepligtig skal man først finde en eventuel skattepligtig person i husstanden, og så søge efter vedkommende. Når den skattepligtige person er fundet findes hele husstanden ved at søge efter det oplyste husstandsnr. Hvis det drejer sig om et familiemedlem kan man måske formode, at alle er flyttet til samme adresse.

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks efternavn, stilling eller gade

 

:

 (Der kan søges efter et bestemt årstal)

:

 (Femcifrede numre (foranstillede 0’ere) Fra Borgerdatabasen 1909)

:

 (Ved usikkerhed om stavemåde: søg på en del af navnet)

:

 (Som ved efternavn)

:

 (Der kan være anvendt forkortelser, søg på en del af ordet)

:

 (Der søges på adresse fra før fraflytning)

:

 ()