Erindringsdatabasen

 Esbjerg Byhistoriske Arkiv er i besiddelse af en lang række nedskrevne og trykte erindringer. Disse beretninger er vi i færd med at skanne, og de første kan nu søges og læses via denne database. Beretningerne har pågældende enten selv nedskrevet eller fortalt til en anden. Erindringerne er af meget forskelligt omfang, men giver alle gode beskrivelser af forhold omkring f.eks. opvækst, arbejdsfunktioner, familierelationer, fritidsinteresser med mere.

Ved at søge med ordet ”Erindring”, i fritekstfeltet, fremkommer en oversigt, i alfabetisk rækkefølge efter efternavnet, over samtlige skannede erindringer i databasen. Databasen indeholder foreløbig 596 beretninger. Der tilføjes løbende flere.

 

1Fritekstsøgning. Søg med et enkelt ord eller dele af et ordDerved søges i alle indtastede oplysninger om erindringerne.

2. Detaljeret søgning. Beretningerne kan fremfindes, og derefter læses, ved at søge i et eller flere felter (begræns dog antallet af felter). Der kan søges efter kategori, emne, navn, stilling og sted

2 a. Der kan fremsøges efter en bestemt kategori af erindringer. Levnedsbeskrivelser, som er mere eller mindre altomfattende. Arbejdsfunktioner, hvor beretningen koncentrerer sig om at beskrive et bestemt arbejdsområde og Virksomhedsbeskrivelser, som er en enkelt persons beskrivelse af en virksomhed.

2 b. For hver beretning er der desuden anført nogle emner og stikord, som er omtalt i erindringerne. Oversigten over disse emner findes ud for feltet "Emner & Stikord" under fanen Detaljeret søgning. Er man interesseret i barndomserindringerne kan der f.eks. søges efter barndom eller børnearbejde.

Et søgeresultat vil indeholde op til 15 erindringer på hver side. For at læse en erindring skal man trykke på ”detaljeside” og derefter nederst på detaljesiden trykke på pdf-fil.

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks fornavn, efternavn eller emne. Kun et ord ad gangen

 

:

 (Ved usikkerhed om stavemåde: søg på en del af navnet)

:

 (Som ved efternavn)

:

 (Søg på formatet dd-mm-åååå eller blot et årstal)

:

 (Søg på formatet dd-mm-åååå eller et årstal)

:

 (Der kan være anvendt forkortelser, søg på en del af ordet)

:

 (Andre personer der spiller en rolle i erindringen, eks. ægtefælle)

:

 (Levnedesbeskrivelser, arbejdsfunktioner, virksomhedsbeskrivelser)

:

 (Emner, som omtales i erindringen. Liste over anvendte emneord her.)

:

 (Lokalitet, by, gade, kvarter)