Jerne-Skads Borgerdatabase 1902-1914

Databasen indeholder pr. 25. marts 2019 oplysninger fra perioden 1902-1914, i alt 31.473 navne. Mange personer vil optræde flere gange, da der er mandtalslister for hvert år. Der kan dog være forskel på hvilke oplysninger der er medtaget de enkelte år.


Borgerdatabasen indeholder oplysninger fra mandtalslister. Esbjerg Byhistoriske Arkiv er i besiddelse af lister for årene 1902, 1903 (en mindre del), 1904, 1905 (en mindre del) samt alle årene 1906-1914. Listerne indeholder oplysninger om alle sognekommunens borgere. Det drejer sig om navn, fødselsdag, fødested, stilling i husstanden, tilflytningsdato, beskæftigelse m.m. Der er dog stor forskel på hvor mange oplysninger der er oplyst for hver enkelt person.

 

Jerne-Skads Sognekommune blev delt i henholdsvis Jerne og Skads Sognekommune pr. 01.04.1914 og oplysninger om personer i Jerne efter denne dato skal derfor findes i Jerne Borgerdatabase.

 

Bemærk: I nogle tilfælde vil der i feltet med fødselsdato stå en dato svarende til den dag man søger i databasen. Dette betyder, at mandtalslisten ikke har indeholdt oplysningen. I andre tilfælde vil fødselsåret være angivet med "9999", hvilket beyder, at mandtalslisten kun har indeholdt oplysning om fødselsdag og måned.

 

Brugen af husstandsnr. Ved hver person er der anført et husstandsnr. Når man har fundet en person i databasen, kan man ved at søge efter det anførte husstandsnr. få en oversigt over hele husstandens medlemmer. Husk at der ved søgningen kun må stå et husstandsnr. i søgeformularen.

 

Det anbefales i denne database primært at anvende Detaljeret søgningUdfyld kun et eller to felter ved første søgning og skriv evt. kun en del af et ord, hvis der er tvivl om stavemåde. Læs teksten ud for søgefelterne.

:

 (Angiver hvor oplysningerne stammer fra, forløbig kan der her søges efter 1902, 1904 eller 1905)

:

 (Ved usikkerhed om stavemåde: søg på en del af navnet)

:

 (Som ved efternavn)

:

 (Der kan søges på en dato eller en sammenhængende del af datoen på formlen dd-mm-åå)

:

 (Søg på by- eller stednavn)

:

 (Jerne, Skads eller Jerne-Skads sognekommune)

:

 (Liste over anvendte betegnelser af bydelene i Jerne-Skads kan ses her)

:

 (Der kan være anvendt forkortelser, søg på en del af ordet)

:

 (Angivelse af personens stilling i husstanden)

:

 (Når man har fået et søgeresultat kan man søge en samlet husstand ved at anvende en persons husstandsnr. og søge igen)

:

 (Søg på by- eller stednavn)