Jerne Folkeregisterliste 1924

Denne database indeholder oplysninger fra Mandtalsskemaerne fra 1924, som er den første registrering af befolkningen i henhold til Lov nr. 57 af 14. marts 1924 om Folkeregistre. Skemaerne indeholder lidt flere oplysninger end de tidligere anvendte skattemandtalslister.  Man får f.eks. nu også oplyst, hvilken adresse den enkelte person boede på året før. Databasen indeholder oplysninger om 2.657 personer, bosat i Jerne den 5. november 1924. Antallet af personer bosat i Jerne Kommune var nok noget højere, men Esbjerg Byhistoriske Arkiv er ikke i besiddelse af oplysninger om flere personer i 1924. I 1917 var der 3.300 personer og i 1926 var der knap 5.000 personer. 

 

Mandtalslisterne udmærker sig ved at indeholde oplysninger som adresse, fødselsdato, fødested, tidligere bosættelse, arbejdsmæssige stilling, lægdsrulleoplysninger samt mange andre oplysninger om hver borger. De øvrige typer af oplysninger vil fremgå af detaljesiden, som findes for hvert søgeresultat. Samlet drejer det sig om udførlige optegnelser over alle indbyggere i Jerne Kommune, og er et enestående lokalhistorisk kildemateriale. Du kan finde en nærmere kildebeskrivelse og kildekritiske overvejelser her.

 

Det anbefales i denne database primært at anvende Detaljeret søgning.  Udfyld kun et eller to felter ved første søgning og skriv evt. kun en del af et ord, hvis der er tvivl om stavemåde. Læs teksten ud for søgefelterne. Der vil senere blive tilføjet en oversigt over de anvendte navne på bydele i Jerne Kommune.

 

 

:

 (Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks fornavn, efternavn eller adresse)

 
:

 (Ved usikkerhed om stavemåde: søg på en del af navnet)

:

 (Som ved efternavn)

:

 (Der kan søges på en dato eller en sammenhængende del af datoen på formlen dd-mm-åååå)

:

 (Kan være angivet med sogn by eller land)

:

 (Søg evt. en del af bydelsnavnet, der kan være anvendt forskellig stavemåde)

:

 (Søg evt. en del af adressen, der kan være anvendt forskellig stavemåde)

:

 

:

 (Når man har fået et søgeresultat kan man søge en samlet husstand ved at anvende en persons husstandsnr. og søge igen)

:

 (Der kan være anvendt forkortelser, søg på en del af ordet)

:

 (Navn og evt. bopæl)

:

 (Mand, hustru, barn, ugift, logerende, tyende )

:

 ((Der kan søges på en dato eller en sammenhængende del af datoen på formlen dd-mm-åååå)

:

 (Tilflyttet fra)

:

 (Indeholder redaktionelle bemærkninger samt diverse supplerende oplysninger)