Jerne Borgerdatabase

Her har du mulighed for at søge oplysninger om Jerne-borgere i tiden 1915 - 1926.

Jernedatabasen bygger på oplysninger fra flere kilder med oplysninger om personer i sognekommunen.  Geografisk dækker databasen den del af den gamle Jerne Sognekommune, som blev tilbage efter Esbjergs udskillelse til en selvstændig sognekommune fra 1. januar 1894, og efter at Jerne-Skads sognekommune blev delt i to sognekommuner pr. 1.4.1914.

 

- A. Fem arkivkasser med såkaldte mandtalskort fra perioden 1920-1924, der findes i Jerne Sognekommunes arkiv på Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Mandtalskortene indeholder oplysninger om navne, fødselsdatoer, fødested, bydel, adresse med mere på samtlige medlemmer af en husstand. 7979 personer

- B. Jerne Folketælling pr. 10.11.1926. 4899 personer

- C. Mandtalslister. Mandtalslisten fra 1917 er indtastet: 3327 personer. Indtastningen af Mandtalslisten fra 1915 er påbegyndt - foreløbig knap 2500 personer.

Samlet foreløbig 18659 navne, hvoraf en del selvfølgelig vil optræde flere gange.

 

Det anbefales i denne database primært at anvende Detaljeret søgning.  Udfyld kun et eller to felter ved første søgning og skriv evt. kun en del af et ord, hvis der er tvivl om stavemåde. Læs teksten ud for søgefelterne.

 

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks fornavn, efternavn eller adresse

 

 
:

 (Ved usikkerhed om stavemåde: søg på en del af navnet)

:

 (Som ved efternavn)

:

 (Der kan søges på en dato eller en sammenhængende del af datoen på formlen dd-mm-åååå)

:

 

:

 (Søg evt. en del af adressen, der kan være anvendt forskellig stavemåde)

:

 (Liste over anvend betegnelse af bydelene i Jerne kan ses her

:

 (Der kan være anvendt forkortelser, søg på en del af ordet)

:

 

:

 

:

 (Når man har fået et søgeresultat kan man søge en samlet husstand ved at anvende en persons husstandsnr. og søge igen)

:

 (Indeholder fortrinsvis redaktionelle bemærkninger)