Esbjerg Borgerdatabase 1924

Esbjerg Borgerdatabase indeholder borgere, der er optaget i skattemandtalslisterne fra 1899, 1904, 1906, 19091912, 1914, 1917, 1919, og opført i Mandtalsskemaerne fra 1924, som er den første registrering af befolkningen i henhold til Lov nr. 57 af 14. marts 1924 om Folkeregistre. Skemaerne indeholder lidt flere oplysninger end de tidligere anvendte skattemandtalslister.  Man får f. eks. nu også oplyst, hvilken adresse den enkelte person boede på året før. Databasen indeholder oplysninger om 23.676 personer, som boede i Esbjerg den 5. november 1924. Desuden er der oplysninger om 114 erhvervslejemål. Ca. 250 af de 23.676 personer var midlertidig nærværende og et tilsvarende antal midlertidig fraværende fra Esbjerg.

 

Mandtalslisterne udmærker sig ligeledes ved at indeholde oplysninger som adresse, fødselsdato, fødested, tidligere bosættelse, arbejdsmæssige stilling, lægdsrulleoplysninger samt mange andre oplysninger om hver borger. De øvrige typer af oplysninger vil fremgå af detaljesiden, som findes for hvert søgeresultat. Samlet drejer det sig om udførlige optegnelser over alle indbyggere i Esbjerg, og er et enestående lokalhistorisk kildemateriale. De giver nemlig et nuanceret billede af befolkningens sammensætning og ikke mindst af dennes udvikling i Esbjerg. Du kan finde en nærmere kildebeskrivelse og kildekritiske overvejelser her.

 

Det anbefales i denne database primært at anvende Detaljeret søgning.  Udfyld kun et eller to felter ved første søgning og skriv evt. kun en del af et ord, hvis der er tvivl om stavemåde. Læs teksten ud for søgefelterne.


 

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks fornavn, efternavn eller adresse

 

:

 (Ved usikkerhed om stavemåde: søg på en del af navnet)

:

 (Som ved efternavn)

:

 (Der kan søges på en dato eller en sammenhængende del af datoen på formlen dd-mm-åååå)

:

 (Kan være angivet med sogn by eller land)

:

 (Søg evt. en del af adressen, der kan være anvendt forskellig stavemåde)

:

 

:

 (Når man har fået et søgeresultat kan man søge en samlet husstand ved at anvende en persons husstandsnr. og søge igen)

:

 (Der kan være anvendt forkortelser, søg på en del af ordet)

:

 (Navn og evt. bopæl)

:

 (Mand, hustru, barn, ugift, logerende, tyende )

:

 ((Der kan søges på en dato eller en sammenhængende del af datoen på formlen dd-mm-åååå)

:

 (Tilflyttet fra)

:

 (Indeholder redaktionelle bemærkninger samt diverse supplerende oplysninger)