Esbjerg Borgerdatabase 1906.

Esbjerg Borgerdatabase indeholder borgere, der er optaget i skattemandtalslisterne fra 1899, 1904, 1906, 1909, 1914, 1917, 1919 og 1924. Borgerdatabasen illustrerer bl.a. en yderst interessant befolkningsmæssig udvikling. Esbjerg Borgerdatabase udmærker ligeledes sig ved at indeholde oplysninger som adresse, fødselsdato, fødested, tidligere bosættelse, arbejdsmæssige stilling, samt meget mere om hver borger. Da bøgerne indeholder udførlige optegnelser over alle indbyggere i det unge Esbjerg, er de et enestående lokalhistorisk kildemateriale. De giver nemlig et nuanceret billede af befolkningens sammensætning og ikke mindst af dennes udvikling i Esbjerg. Du kan finde en nærmere kildebeskrivelse her.

Borgerdatabase 1906 indeholder pr. 17.5.2016 oplysninger om godt 11.000 personer. Der indtastes fortsat oplysninger fra 1906 og der foretages opdateringer med jævne mellemrum.

 

Det anbefales i denne database primært at anvende Detaljeret søgning.  Udfyld kun et eller to felter ved første søgning og skriv evt. kun en del af et ord, hvis der er tvivl om stavemåde. Læs teksten ud for søgefelterne.

 

Særligt om skattenumre og fraflytning. Hvis man har fundet en person i Borgerdatabasen 1906, men ikke i  en efterfølgende Borgerdatabase, f. eks. Borgerdatabasen 1909, kan man for skattepligtige personers vedkommende anvende skattenummeret til søgning i databasen Fraflyttede fra Skattelister (findes også under menupunktet Personer). Her kan der være oplysning om hvortil en person er fraflyttet.

 

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks fornavn, efternavn eller adresse

 

 
:

 (Ved usikkerhed om stavemåde: søg på en del af navnet)

:

 (Som ved efternavn)

:

 (Der kan søges på en dato eller en sammenhængende del af datoen på formlen dd-mm-åååå)

:

 (Kan være angivet med sogn by eller land)

:

 (Søg evt. en del af adressen, der kan være anvendt forskellig stavemåde)

:

 

:

 (Når man har fået et søgeresultat kan man søge en samlet husstand ved at anvende en persons husstandsnr. og søge igen)

:

 (Person eller selskab)

:

 (Der kan være anvendt forkortelser, søg på en del af ordet)

:

 (Kan anvendes til at søge efter en person i Fraflytningsdatabasen)

:

 (Navn og evt. bopæl)

:

 (Mand, hustru, barn, ugift, logerende, tyende )

:

 (Der kan søges på en dato eller en sammenhængende del af datoen på formlen dd-mm-åååå)

:

 (Tilflyttet fra)

:

 (Indeholder redaktionelle bemærkninger samt diverse supplerende oplysninger)