Borgerdatabaser

Borgerdatabaser

De foreløbigt indtastede borgerdatabaser fremgår af oversigten til venstre. Indtastningen er meget tidskrævende, og vi har derfor valgt at indtaste hvert femte år for at dække en længere periode. Det betyder dog at personer, som kun har boet i en kortere periode i Esbjerg, ikke i alle tilfælde optræder i databaserne, ligesom det ikke vil fremgå hvornår en person er fraflyttet, hvis han eller hun f.eks. findes i Borgerdatabasen 1909, men ikke i 1914. Her kan vi dog henvise til databasen Fraflyttede og døde, som indeholder oplysninger om fraflyttede og døde i en del af perioden 1899-1924. Der indtastes stadig flere oplysninger i denne database.

Vedrørende Jerne-Skads Borgerdatabase kan det oplyses, at den indeholder oplysninger fra 1902 og når alle oplysninger er indtastet til 1. april 1914, hvor Jerne og Skads blev delt i to sognekommuner.