Begravelsesprotokoller

Databasen indeholder oplysninger fra Kirkegårdsprotokoller fra Esbjerg og Jerne kommuner. Esbjerg Byhistoriske Arkiv er i besiddelse af protokoller vedrørende kirkegårdene Nørregade (1884-1983), Gormsgade (1897-1999), Fourfeldt og Jerne (ca. 1939-1999) samt Novrup (1976-1999). Samlet er der foreløbig indtastet oplysninger om godt 52.000 personer. De fordeler sig således:

Kirkegården i Gormsgade i perioden  14.09.1897 -  06.01.1999, I alt knap 24.000 personer

Kirkegården Fourfeldt Gravlund i perioden 12.02.1939 - 04.01.1999, godt 11.500 personer

Jerne Kirkegård i perioden 04.04.1945 - 05.01.1999, 6.200 personer

Novrup Kirkegård i perioden 24.09.1976 - 02.01.1997, knap 8.400 personer

Kirkegården i Nørregade i perioden 22.07.1884 - 02.02.1913, 1700 personer og i perioden 23.08.1952 -20.12.1983, 106 personer 

 

Foruden oplysninger om gravstedets placering m.v., indeholder databasen oplysninger om afdødes navn, dødsdato, begravelsesdato, alder m.m. I feltet Anmærkninger eller i bemærkningsfeltet kan der stå D.D. (Dobbelt Dybde), hvilket betyder, at kisten eller urnen er nedsat i et gravsted, hvor der tidligere er begravet en person i dobbelt dybde eller at den pågældende begraves i dobbelt dybde, således at der senere kan begaves endnu en person i samme gravsted.

Felterne "Begravelsesdato", "Dødsdato" og "Fornyet til", kan i nogle tilfælde være blanke, da oplysningerne ikke findes i Begravelsesprotokollerne.  

 

Der kan søges i databasen ved hjælp af en fritekstsøgning, hvor der søges i alle oplysninger, dog kan der kun anvendes et ord ad gangen. Det anbefales dog at anvende den detaljerede søgeformular, som gør det muligt at søge specifikt efter en person med f.eks. efternavn og fornavn. Vær dog opmærksom på at anvende så få søgeord som muligt og gerne kun del af et ord, således at man også får et søgeresultat, hvis der har været anvendt anden stavemåde.

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks den afdødes efternavn eller kirkegården hvorpå begravelsen fandt sted. Kun et ord ad gangen

 

:

 (Efternavn på den begravede, ved usikkerhed om stavemåde søg da kun på en del af navnet)

:

 (Fornavn på den begravede, ved usikkerhed om stavemåde søg da kun på en del af navnet)

:

 (Skrives i heltal, ex. 70 eller 85)

:

 (Der kan søges på formlen dd-mm-åååå)

:

 (Dato for begravelsen på formlen dd-mm.åååå)

:

 (Nørregade, Gormsgade, Fourfeldt eller Jerne)