Detalje

Overskrift   :   Sognekommuner, Primærkommuner, Købstæder
Kort beskrivelse   :   Esbjerg kommunes administrative inddeling 1842 - 2007
Indhold   :   Sognekommuner, Primærkommuner samt Esbjerg og Ribe Købstad.
Sammenlægninger og adskillelser. Mindre justeringer af grænserne mellem kommunerne er kun medtaget i begrænset omfang.

Esbjerg
1842 Del af Jerne/Skads sognekommune
1.1.1894 Esbjerg udskilles som sognekommune fra Skads-Jerne
1.1.1899 Esbjerg Købstadskommune
1909 Kommunegrænsen justeres i forhold til Guldager sognekommune. Havneudvidelse
1916 Kommunegrænsen justeres igen i forhold til Guldager sognekommune. Havneudvidelse
1.4.1945 Esbjerg og Jerne sammenlægges
1.4.1967 Skads sammenlægges med Esbjerg
1.4.1969 Bryndum og Vester Nebel sammenlægges med Esbjerg
1.4.1970 Tjæreborg, Sneum, Guldager og Hostrup sammenlægges med Esbjerg Primærkommune
1.1.2007 Esbjerg kommune dannes af Esbjerg, Bramming og Ribe Primærkommuner samt en del af Grimstrup sogn.

Jerne sogn
1842 Skads- Jerne sognekommune (incl. Esbjerg)
1.1.1894 Esbjerg udskilles som sognekommune fra Skads-Jerne
1.4.1914 Skads og Jerne adskilles
1.4.1945 Esbjerg og Jerne sammenlægges

Skads sogn
1842 Skads-Jerne sognekommune (incl. Esbjerg)
1.1.1894 Esbjerg udskilles som sognekommune fra Skads-Jerne
1.4.1914 Skads og Jerne adskilles
1.4.1967 Skads sammenlægges med Esbjerg

Tjæreborg sogn
1842 Tjæreborg-Sneum sognekommune
1.4.1921 Tjæreborg og Sneum adskilles
1.4.1970 Tjæreborg sammenlægges med Esbjerg

Sneum sogn
1842 Tjæreborg-Sneum sognekommune
1.4.1921 Tjæreborg og Sneum adskilles
1.4.1938 Del af Sneum sogn, øst for Sneum Å omkring Tømmerby, indlemmes i Bramming sognekommune. (Kilde: Jerne Sogneråds Forhandlingsprotokoller, 25.5.1938, pkt. 8.) Området var en del af Gørding Herred, mens den resterende del af Sneum sogn hørte under Skast Herred. Sneum Kirkesogn består fortsat af den oprindelige Sneum Sognekommune.
Fra Trap Danmark, 1965: Sognet udgør sammen med Tjæreborg sogn ét pastorat under Skast herreds provsti; af sognets 724 indbyggere (1960) hører de 298 indbyggere (82 husstande) til Bramminge kommune og 426 indbyggere (116 husstande) til Sneum Kommune.
1.4.1970 Sneum sammenlægges med Esbjerg

Bryndum sogn
1842 Bryndum-Vester Nebel sognekommune
1.4.1943 Vester Nebel og Bryndum adskilles
1.4.1969 Bryndum sammenlægges med Esbjerg

Vester Nebel sogn
1842 Bryndum-Vester Nebel sognekommune
1.4.1943 Vester Nebel og Bryndum adskilles
1.4.1969 Vester Nebel sammenlægges med Esbjerg

Guldager sogn
1842 Guldager sognekommune
1909 Kommunegrænsen justeres i forhold til Esbjerg Købstadskommune. Havneudvidelse
1916 Kommunegrænsen justeres igen i forhold til Esbjerg Købstadskommune. havneudvidelse
1.4.1970 Guldager sammenlægges med Esbjerg

Hostrup sogn
1842 Alslev–Hostrup sognekommune
1.4.1970 Hostrup sogn bliver en del af Esbjerg Primærkommune. (Alslev bliver en del af Varde km.)

Grimstrup sogn
1842 Grimstrup–Årre sognekommune
1.1.1861 Grimstrup sognekommune
1.4.1966 Sammenlægges med flere andre sogne til Helle kommune
1.1.2007 En del af Grimstrup sogn indlemmes i Ny Esbjerg Kommune. Den øvrige del (omkring Roust og Rousthøje) til Varde Kommune

Bramming sogn
1842 Darum-Bramminge sognekommune
1862 Bramminge sognekommune
1.4.1938 Del af Sneum sogn, øst for Sneum Å omkring Tømmerby, indlemmes i Bramming sognekommune. (Kilde: Jerne Sogneråds Forhandlingsprotokoller, 25.5.1938, pkt. 8. Området var en del af Gørding Herred, mens den resterende del af Sneum sogn hørte under Skast Herred. Sneum Kirkesogn består fortsat af den oprindelige Sneum Sognekommune.
1966 Bramminge sognekommune bestående af Bramminge, Darum og V. Nykirke
1.4.1970 Bramming primærkommune. Inklusiv Vejrup, Gørding og Hunderup

Darum sogn
1842 Darum-Bramminge sognekommune
1862 Darum sognekommune
1966 Bramminge sognekommune bestående af Bramminge, Darum og V. Nykirke
1.4.1970 Bramming primærkommune. Inklusiv Vejrup, Gørding og Hunderup

Hunderup sogn
1842 Vilslev–Hunderup sognekommune
1925 Hunderup sognekommune
1.4.1970 Sammenlægges med Bramming Primærkommune

Vestre Nykirke sogn
1842 Nykirke–Fåborg sognekommune
1966 Bramminge sognekommune bestående af Bramminge, Darum og V. Nykirke. (Fåborg bliver samtidig en del af Helle kommune)
1.4.1970 V. Nykirke sammenlægges med Bramming primærkommune

Vejrup sogn
1842 Gørding – Vejrup sognekommune
1909 Vejrup sognekommune
1.4.1970 Vejrup sammenlægges med Bramming primærkommune

Gørding sogn
1842 Gørding – Vejrup sognekommune
1909 Gørding Sognekommune
1.4.1970 Gørding sammenlægges med Bramming primærkommune

Ribe
24.10.1837 Ribe Købstadskommune. Ribe fik købstadsrettigheder i begyndelsen af 1200-tallet Den 24.10.1837 udstedte Kongen Anordningen angaaende Købstædernes økonomiske bestyrelse, hvor der for første gang blev indført valg af repræsentanter til en Borgerrepræsentation. Dog med deltagelse af en meget begrænset del af befolkningen. 6-9 % fik valgret og ca. 3,5% var valgbare. (Kilde: Jesper Larsen, Årskortnr. 961565: Speciale, Borgernes Repræsentanter. Århus Universitet .
Anordningen blev efterfulgt af Købstadsloven af 1868 og senere en række ændringer af den kommunale valglov, som gradvis udvidede valgretten og valgbarheden.
1.1.1913 Lustrup-Tved-Tange (Skt. Katharina Landsogn) indlemmes i Ribe Købstadskommune
1.4.1970 Ribe primærkommune dannes af Roager, Spandet, Hviding, Vilslev, Vester Vedsted, Seem, Ribe Domkirke Landsogn (Øster Vested), Obbekær, Mandø, Kalvslund, Jernved, Hjortlund og Farup

Ribe Domkirke Landsogn (benævnes også Østre Vedsted)
1844 Ribe Domkirke Landsognskommune
1.4.1970 Bliver en del af Ribe Primærkommune

Skt. Katharina Landsogn
1842 Skt. Katharina Landsognskommune
1.1.1881 Navneforandring: Lustrup-Tved-Tange sognekommune
1.1.1913 Indlemmes i Ribe Købstad
1.4.1970 Del af Ribe Primærkommune

Vilslev sogn
1842 Vilslev – Hunderup sognekommune
1925 Vilslev sognekommune
1.4.1970 Ribe Primærkommune


Lustrup-Tved-Tange (før 1881: Skt. Katharina Landsogn)
1.1.1881 Lustrup-Tved Tange sognekommune
1.1.1913 Del af Ribe Købstad

Jernved sogn
1842 Jernved sognekommune
1.4.1970 Ribe Primærkommune

Hjortlund sogn
1.4.1867 Hjortlund sognekommune
1.4.1970 Ribe primærkommune

Kalvslund sogn
1.4.1867 Kalvslund sognekommune
1.4.1970 Ribe primærkommune

Farup sogn
1.4.1867 Farup sognekommune
1.4.1970 Ribe primærkommune

Obbekær sogn
1844 Obbekær sognekommune
1.4.1970 Ribe primærkommune

Vester Vedsted sogn
1.4.1867 Vester Vedsted sognekommune
1.4.1970 Ribe primærkommune

Seem sogn
1.4.1867 Seem sognekommune
1.4.1970 Ribe primærkommune

Mandø sogn
1842 Mandø sognekommune
1.4.1970 Ribe primærkommune

Hviding sogn
26.7.1920 Hviding sognekommune
1.4.1970 Ribe primærkommune

Roager sogn
26.7.1920 Roager sognekommune
1.4.1970 Ribe primærkommune

Spandet sogn
26.7.1920 Spandet sognekommune
1.4.1970 Ribe sognekommune

Kilder:
Danske Landkommuner 1842-1970. Udgivet af Landsarkivet for Nørrejylland v/Harry Christensen, 1976
Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Sognerådsprotokoller
12. oktober 2011. /hje
Forfatter   :   HJE
Dato   :   05-11-2012
  :  
Tilbage til søgning