Kilde   :   Vesterjydsk Avis eller Varde Politiske og Advertissementstidende 01-04-1863
Dato   :   27-03-1863
Klokkeslet   :   Om Eftermiddagen Kl. 3
Skibets navn   :   Voyager
Skibstype   :   Brig
Hjemsted   :   Vest Hartlepool
Skibsfører   :   Kaptain Brown?
Ladningsart   :   Kokes og Nujern
Afgangssted   :   Vest Hartlepoole
Bestemmelsessted   :   Stettin
Besætning   :   8
Navne   :   Kaptain Brown?
Passagerer   :  
Omkomne   :   1
Årsag   :  
Ulykkessted   :   Husby
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :   Storm
Redningsstation   :  
Redningsaktionens forløb   :   - Ogsaa Kysten længere nord paa har været Skuepladsen for en sørgelig Stranding i Stormen i Fredags. Om Eftermiddagen Kl. 3 indstrandede ifølge Ring. Av. Ved Husby Briggen "Voyager", Brown af Vest Hartlepool med en Ladning Kokes og Nujern, bestemt til Stettin. Skipperen faldt ned fra Vantet paa Dækket, da han vilde gaa op for at hjelpe Styrmanden med at indhale Raketlinen. Formodentlig maa Slaget alt have dræbt ham, idet han ikke rørte sig efter at være kastet overbord af en Braadsø, som kom før Mandskabet kunde hjælpe ham. De øvrige 7 Mand reddedes ved Kasteaparatet. Skibet er fuldstændig Vrag.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning