Kilde   :   Ribe Amtstidende og Varde Avis 28-10-1873
Dato   :   12-10-1873
Klokkeslet   :  
Skibets navn   :   Lucie Mathilde
Skibstype   :   Galease
Hjemsted   :  
Skibsfører   :   Kaptajn Chr. Pedersen Hørt
Ladningsart   :   Brædder
Afgangssted   :   Memel
Bestemmelsessted   :   Bremeu
Besætning   :  
Navne   :   Kaptajn Chr. Pedersen Hørt
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :  
Ulykkessted   :   Peder Chr. Nielsen Dahls Strandlen i Bjerregaard
Ulykkesart   :  
Vejrforhold   :  
Redningsstation   :  
Redningsaktionens forløb   :  
Kilder   :   Ribe Amtstidende og Varde Avis 28-10-1873
Oplysninger   :   -Ifølge Begjæring af Kaptajn Bullerbieck og hans antagne Strandingskommisionær Konsul A.C. Husted R. af D. bliver ved offentlig Auktion, som afholdes Fredagen den 31te Oktober og Lørdagen den 1te November 1873, hver Dags Formiddag kl. 9, i forening med den ligeledes i dag berammede Auktion over Kaptajn Chr. Pedersen Hørts Skib og Ladning bortsolgt hvad der er ilandbjerget, fra det i Strandfoged Peder Chr. Nielsen Dahls Strandlen i Bjerregaard den 12te d. M. paa Rejsen fra Memel til Bremeu indstrandede tyske Galeaseskib "Lucie Mathilde", 36 tyske Læster drægtig, bestaaende af : 6 Seil, 1 Skibsbaad, Master, Stænger og Ræer, Kjættinger, 2 Ankere, Tougværk, Skibsinventarium, og dels det paa Stranden og dels i Havstokken beliggende Skibsvrag. Samt Skibets ilandbjærgede Ladning bestaaende af ca. 300 Tylter Brædder af forskellig Dimensioner. Auktionen Begynder paa Stranden udfor Nymindegab Kro. Herredskontoret i Ringkjøbing, d, 20de Oktober 1873.
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning