Kilde   :   Ribe Amtstidende og Varde Avis 22-12-1873
Dato   :   17-12-1873
Klokkeslet   :   Onsdag Formiddag kl. 10
Skibets navn   :   Lucia
Skibstype   :   Bark
Hjemsted   :   Christiania, Norge
Skibsfører   :   C. Møller
Ladningsart   :  
Afgangssted   :   Calais
Bestemmelsessted   :   Christiania, Norge
Besætning   :   12
Navne   :   Kaptajn C. Møller
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :  
Ulykkessted   :   Syd for Pælediget, Harboøre
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :  
Redningsstation   :  
Redningsaktionens forløb   :   Det paa Harboøre strandede Skib er ifølge Bl. , den norske Bark "Lucie" af Christiania,173½ Kommercelæster drægtig, ført af Kaptajn C. Møller kommende i Ballast fra Calais til Hjemstedet. Strandingen skete Onsdag Formiddag Kl. 10, tæt syd for Pælediget; Onsdag Middag reddedes Besætningen, 12 Mand ved Assistance af Redningsmandskabet fra Thyholm. Skibet staar højt oppe , næsten tørt.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning