Kilde   :   Varde Avis eller Ribe Amts-tidende (Vesterjydsk Avis) 27-09-1869 og 19-10-1869
Dato   :   21-09-1869
Klokkeslet   :  
Skibets navn   :   Kongsberg
Skibstype   :   Bark
Hjemsted   :   Arendal
Skibsfører   :  
Ladningsart   :   Træ
Afgangssted   :   ukendt
Bestemmelsessted   :   ukendt
Besætning   :   ukendt
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :   ukendt
Ulykkessted   :   Fanø Forstrand
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :   ukendt
Redningsstation   :  
Redningsaktionens forløb   :   Omtale i avisen 27-09-1869: Et uroligt Skib, Barken "Kongsberg" af Arendal, der, som meddelt først strandede paa Hornsrev ud for Blaavand og dernæst, efter at være bleven flot, drev fast paa "Bjælken" ud for Graadyb, er atter bleven flot, og er nu fredie Gang strandet paa Fanø Forstrand, hvor det formodentlig nok vil faa Stadighed paa sig. Der er sluttet Akkord om Bjergning af Lasten og Rigningen med Strandforpagterne i Nordby, som i Bjergeløn skulle have en Sjettedel af det Bjergede.
Omtale i avisen 19-10-1869: Strandauktion. Den fra det paa Fanø Forstrand ilanddrevne Skib, "Kongsberg" fra Arendal, bjergede Rigning og Ladning (Trælast) bortsolgtes ved offentlig Auktion Torsdag, fredag og Lørdag. Til Auktionen havde der indfundet sig en Del kjøbere fra fastlandet, Varde og Ribe. Auktionssummen for Rigningen og den Del af Ladningen, som bjergedes paa Fanø, beløb sig til henimod 9000 Rdl. Selve Vraget, der sidder saa høit oppe paa Forstranden, at man ved Lavvande kan spadsere rundt om det, solgtes for omtrent 250 Rdl.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :   Tidspunktet for strandingen er anslået ud fra tidspunktet for omtalen i avisen.
Tilbage til søgning