Kilde   :   Vesterjydsk Avis eller Varde Politiske og Advertissementstidende 02-09-1859
Dato   :   22-08-1859
Klokkeslet   :  
Skibets navn   :   Freden
Skibstype   :   Slup
Hjemsted   :   Mariested Sverrig
Skibsfører   :   C. Søderstrøm
Ladningsart   :   Steenkul
Afgangssted   :   Hull
Bestemmelsessted   :   Kjøbenhavn
Besætning   :   5
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :  
Ulykkessted   :   Ferring Strand
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :  
Redningsstation   :  
Redningsaktionens forløb   :   Natten mellem den 21. og 22. ds. Indstrandede paa Ferring Strand Slupskibet "Freden" af Mariefred i Sverrig, drægtig 37 danske Læster, ladet med Steenkul, der er bortskyllet, og ført af Kapt. C. Søderstrøm, kommende fra Hull og bestemt til Kjøbenhavn. Saavel Kaptainen som Besætningen, 5 Mand, er reddet.(Holstb. Av.)
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning