Kilde   :   Varde Avis eller Ribe Amts-tidende (Vesterjydsk Avis) 11-01-1869
Dato   :   30-12-1868
Klokkeslet   :  
Skibets navn   :   Ellen
Skibstype   :   Skonnert
Hjemsted   :   Liverpol England
Skibsfører   :   Kaptajn James Elark
Ladningsart   :  
Afgangssted   :   Bajonne
Bestemmelsessted   :  
Besætning   :  
Navne   :   Kaptajn James Elark
Passagerer   :  
Omkomne   :   3
Årsag   :  
Ulykkessted   :   Jeppe Clausens Len i Hourvig
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :  
Redningsstation   :  
Redningsaktionens forløb   :   Strandings Auktion. Efter begæring af Konsul Chr. Husted som antagen strandinngskommisær for det i Strandfoged Jeppe Clausens Strandlehn i Haurvig indstrandede Skonnertskib "Ellen" af Liverpol, Kaptajn James Elark , bliver fredagen den 22 dennes formiddag kl. 10, og om fornødent den paagældende dag afholdt offentlig Auktion over Skibsvraget med tilbehør, bestående af 3 nye store on en del mindre Sejl, 3 skibsankere, ankerkjettinger, 2 nye kabbeltouge, en del tougværk og blokke. 1 krybbelspil, master, stænger og ræer, 1 bougspryd, 1 skibsbaad samt en del skibs- m,og kahytsinventarium og endelig skibsskroget med deriværende metalbolte, saaledes som samme paa auktionsdagen forefindes paa .mstrandingsstedet. ,Endvidere bortsælges samtidig den ilandbjærgede ladning bestaaende af : 254 foustager Colophonium eller Speilharvir vog pr Foustage cirka 560 rd og 43 Foustager Galipot vog pr. Foustage ca. 460 rd. Auktionen brgynder på Stranden, hvilket herved bekjendtgøres. Herredskontoret i Ringkløbing, den 8de januar
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning