Kilde   :   Ribe Amtstidende og Varde Avis 28-10-1875
Dato   :   11-10-1875
Klokkeslet   :  
Skibets navn   :   Cathrina Cornelia
Skibstype   :   Galiot
Hjemsted   :   Emden
Skibsfører   :   Kaptajn A.S. de Junge
Ladningsart   :   Træ - Egetømmer af forskellig slags
Afgangssted   :   Ukendt
Bestemmelsessted   :   Ukendt
Besætning   :   Ukendt
Navne   :   Kaptajn A.S. de Junge
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :  
Ulykkessted   :   Strandfoged J.P. Kirkebys Strandlehn i Trans
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :  
Redningsstation   :  
Redningsaktionens forløb   :   Strandingsauktion. Efter Begjæring af Kaptajn A.S. de Junge og hans antagne Kommissionær Vicekonsul Lluydsagent Andersen bliver Onsdagen d. 10 November, førstkommende Formiddag Kl. 10 i Strandfoged J.P. Kirkebys Strandlehn i Trans afholdt offentlig Auktion over det bjergede Vrag samt Ladningen og Inventarium fra den sammesteds under 11te ds, indstrandede Galiot "Cathrina Cornelia" af Emden, formentlig bestaaende af : 3 Stkr. Skibsankere, 6 Længder Ankerkjætting, 2 Stkr Fortøjningskjætting, 1 Pertline, 1 Skibsbaad, 2 Vandfade, 8 Stkr. Skibssejl, 1 Krybbespil, Tougværk, Blokke, Proviant m.M.. Skibsvraget, ca. 53 Register Tons og bygget 1858. Ladningen nemlig: ca. 24000 Stkr. Egestaver, 2 fod 3" lange. 8000 Egebundstykker, 310 Stkr Egetønder, 2 fod 3" høje, ca. 1 fod 10" største udvendige Diameter. 4 Fade Krudt af ca. 100 Pd. Br., 5 Fade Chlorkalk a ca. 150 Pd, hvoraf 2 Fade havarede. 1 Balle Laurbærblade, Br. 160 Pd., 1 Anker Lindolie, 10Td. Æbler, 2 Kister Apotekervarer, ca. 600 pd., hvoraf den ene er noget havareret. 1 Kiste Glasvarer, brutto 70 Pd. Varerne henligger paa Bovbjerg bestemt for videre Transport. Lemvig By og Skodborg- Vandfuld Herreders Kontor, den 25 Oktober 1875.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning