Kilde   :   S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.
Dato   :   19-11-1913
Klokkeslet   :   11.00
Skibets navn   :   Rock City
Skibstype   :   Finsk bark
Hjemsted   :   Kotka, Findland
Skibsfører   :   Kaptajn J. Uedua
Ladningsart   :   Træ
Afgangssted   :   Härnösand, Sverige
Bestemmelsessted   :   London, England
Besætning   :   11 mand 1 kvinde
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :   3
Årsag   :   Mistet kompas og sejl, læk
Ulykkessted   :   Ved skellet mellem Vejers og Blåvand
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :   VNV, storm og byger, ualmindelig høj sø, sydgående strøm
Redningsstation   :   Vejers redningsstation
Redningsaktionens forløb   :   Om formiddagen klokken 11.00 meldtes, at et skib drev ud for Ringebjerg båke. Redningsmandskabet og hesteejerne alarmeredes, og de begav sig mod strandingsstedet. Det usædvanlige højvande bevirkede, at havet gik til klitterne. Skibet var strandet i skellet mellem Vejers og Blåvand, men inden man nåede frem, var det drevet 2 á 3 km længere mod syd og stod på 2. revle.
"Lidt over klokken 13.00 var Blåvandshuk redningsbåd med mandskab kommet til stede, og de var ved at affyre raketter, men uden at få forbindelse.
Vi læssede båden af vognen lidt til luvart af skibet, og mandskabet samt opsynsmanden iførte sig redningsbælterne, men i det øjeblik begyndte skibet at skilles ad. Vi satte båden i vandet så hurtigt som muligt, og samtidig med Blåvandbåden roede vi hen mod vraget, men sloges imod land flere gange på grund af den høje sø, hvorved vi brækkede 3 årer. Da vi med megen besvær nåede vraget, var 8 mand og 1 kvinde kommet levende i land. Vi undersøgte vraget samtidig med Blåvandbåden, og det var da drevet længere ind mod land, men da der ingen folk var, roede vi i land.
Af besætningen på 11 mand og 1 kvinde, reddede 8 mand og kvinden sig i land, mens 3 druknede.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning