Kilde   :   S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.
Dato   :   16-10-1909
Klokkeslet   :   08.30
Skibets navn   :   Gezina Elsjen
Skibstype   :   Hollandsk tjalk
Hjemsted   :   Wildervank, Holland
Skibsfører   :   Kaptajn K. Schuring
Ladningsart   :   Bjælker og brædder
Afgangssted   :   Frederiksstad, Tyskland
Bestemmelsessted   :   Brake i Oldenburg, Tyskland
Besætning   :   4
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :   Læk
Ulykkessted   :   Nordenden af Vejers strandlen
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :   SV, stiv kuling, høj sø
Redningsstation   :   Vejers redningsstation
Redningsaktionens forløb   :   Strandingen meldtes klokken 08.30 formiddag, og redningsmandskabet og hesteejerne alarmeredes.
Opsynsmanden begav sig forud til strandingen, der viste sig at være drevet ind i stranden, således at en mand kunne vade om bord. Skibet var forladt, og der sendtes afbud til redningsmandskabet.
Senere erfaredes, at mandskabet var blevet reddet af "Riberhus" aftebeb før i nærheden af "Grådyb" fyrskib. Skibet kan muligvis bjærges.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning