Kilde   :   S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.
Dato   :   03-12-1909
Klokkeslet   :   23.30
Skibets navn   :   Vyl
Skibstype   :   Dansk fyrskib
Hjemsted   :   Esbjerg
Skibsfører   :   Kaptajn Jensen
Ladningsart   :  
Afgangssted   :  
Bestemmelsessted   :  
Besætning   :   7
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :   1
Årsag   :   Knækket ankerkætting
Ulykkessted   :   Bjerregård strandlen
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :   SV, orkanagtig storm, vældig oprørt hav
Redningsstation   :   Nymindegab redningsstation
Redningsaktionens forløb   :   "Natten mellem 3. og 4. december fik opsynsmanden ved station Nymindegab ca. klokken 23.30 melding pr. telefon af bådmand S. P. Sørensen, at han havde observeret en lanterne ud for Nymindegab, og som han syntes tæt inde under land, - måtte man befrygte en stranding."
Redningsmandskabet og hesteejerne alarmeredes, og "hestene spændtes for, og båden og det hele nedkørtes til Gabsiden, men en mootorbåd var af stormen ført hen for vejen og spærrede for nedkørslen, så hestene måtte spændes fra ovenfor, og mandskabet måtte da tage redningsbåden af vognen og slæbe den fra klitterne og ned i vandet, hvilket medtog nogen tid. Raketapparaterne blev ligeledes bragt om bord i båden.
Efter en del besvær fik vi båden flot i vand og roede da med 6 årer overefter, men da det blæste hårdt, og strømmen løb voldsomt indefter, førtes vi så hastigt nordefter, at det var en meget anstrengende roning for at komme ind under land på den anden side. Endelig kom vi over på grundere vand, så vi kunne stage med og nåede da også land omtrent ovenfor, hvor skibet stod i stranden.
Et par af mandskebt løb op på klitterene og kunne da se en mast rage op lige overfor. Raketapparaterne bragtes da i land og blev båret over til stranden så hurtigt så muligt. Skibet sad i havstokken, så kun en dyb rende løb mellem skib og land, men søen løb dog stadig et stykke ovenfor, men når søen løb udefter, kunne vi komme så nær, at vi kunne hive en kasteline om bord, hvorpå besætningen halede et stykke af udhalerlinen, hvorpå redningsstolen bragtes om bord, og hvori vi på denne måde bjrægede besætningen, 6 incl. Kaptajnen, i land ca. klokken 03.00.
En mand af besætningen var forsvundet, da skibet stødte, og som de først formodede var skyllet over bord, men som senere viste sig at være klemt ihjel ved en vandtank, som var rullet løs ved skibets slingren i havstokken."
Fyrskibet var kommet i drift om aftenen, da ankerkættingen knækkede.
De bjærgede blev bragt til "Gl. Bjerregård", og redningsmandskabet kunne vende tilbage til stationen. Redningsforetagendet blev afsluttet klokken 10.30 formiddag og havde varet ca. 11 timer.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning