Kilde   :   S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.
Dato   :   17-09-1878
Klokkeslet   :   06.00
Skibets navn   :   Dølen
Skibstype   :   Norsk brig
Hjemsted   :   Drøbak, Norge
Skibsfører   :   Kaptajn Gabrielsen
Ladningsart   :   Ballast
Afgangssted   :   Portsmouth, England
Bestemmelsessted   :   Drøbak, Norge
Besætning   :   8
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :   Storm
Ulykkessted   :   Bjerregård Strand
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :   VNV, stærk storm, byger
Redningsstation   :   Nymindegab redningsstation
Redningsaktionens forløb   :   Om morgenen kl. 06.00 observeredes et skib ud for Bjerregård, og da det sandsynligvis ville strande, tilkaldtes redningsmandskabet og transporthestene. Da man var klar til at begive sig fra stationen, meldtes, at Bjerregårds redningsmandsab var ved strandingsstedet. Der afsendtes så bud for at erfare, om man ønskede redningsbådens assistance. Der meldtes tilbage, at besætningen var bjærget.
På grund af det hårde og usigtbare vejr og frygten for flere strandinger forblev mandskabet endnu 4 timer ved stationen, til vejret var blevet mere sigtbart, og der intet var at observere på havet.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning