Kilde   :   S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.
Dato   :   04-09-1891
Klokkeslet   :   Ukendt
Skibets navn   :   Theodor
Skibstype   :   Tysk tjalk
Hjemsted   :   Barssel, Tyskland
Skibsfører   :   Kaptajn H. Ebbers
Ladningsart   :   Mursten
Afgangssted   :   Hamburg, Tyskland
Bestemmelsessted   :   Sild, Tyskland
Besætning   :   2
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :   Storm og strøm
Ulykkessted   :   Horns Rev
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :   V, kuling, urolig sø, svær strøm nordlig retning
Redningsstation   :   Vejers redningsstation
Redningsaktionens forløb   :   Der telefoneredes fra Henneby, at et mindre fartøj var observeret ikke langt fra land. Det stod sydpå, og det frygtes at måtte strande.
Redningsmandskabet blev alarmeret og begav sig langs stranden sydpå. Da de kom til Blåvandshuk og ikke havde set noget til strandingen, sendtes to mænd op i fyret, om man derfra kunne opdage skibet. Det viste sig, at skibet var strandet på Horns Rev, og at mandskabet havde bjærget sig ved egen hjælp. Redningsaktionen indstilledes.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning