Kilde   :   S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.
Dato   :   04-12-1909
Klokkeslet   :   04.30
Skibets navn   :   Grådyb
Skibstype   :   Dansk fyrskib
Hjemsted   :   Esbjerg
Skibsfører   :   Ukendt
Ladningsart   :  
Afgangssted   :  
Bestemmelsessted   :  
Besætning   :   7
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :   Storm
Ulykkessted   :   Skallingen, Bjælken
Ulykkesart   :   Drev mod land
Vejrforhold   :   SSV, orkanagtig storm
Redningsstation   :   Blåvand redningsstationer
Redningsaktionens forløb   :   "Klokken 04.30 morgen modtog jeg telefonmeddelelse fra Blåvandshuk fyr, at "Grådyb" fyrskib manglede hjælp og blussede, samt at det drev rask mod land. På dette tidspunkt kunne fyret ingen forbindelse få med Esbjerg. Da jeg kom ud, kunne jeg ret i syd fra min boplæ se fyrskibet blusse, og det så ud, som om det ikke var langt fra land. Jeg afsendte stranks en mand med signalraketter, samt bud til mandskabet og ejerne af syv par heste. - Vi ankom til stranden kl. 07.30 ca. 1 km øst for stationen. Det var på det tidspunkt umuligt at komme længere mod øst, da vandet fuldstændigt havde bortskyllet havbjergene og stod højt op på havdiget, som tillige var gennembrudt flere steder. I håb om at vandet ville falde, blev der gjort holdt. Da vi ikke havde set noget til fyrskibet, siden jeg så det fra min bopæl, og det heller ikke havde besvaret et part signalraketter, som var blevet affyret, blev to mand med en kikkert sendt østpå for om muligt at opdage det. Da de to mænd kom til Benet, telefonerede de, at fyrskibet sad på Bjælken ved Grådyb, og at der var to dampere ude ved det. Samtidig fik Blåvandshuk fyr forbindelse med havneingeniør Barner, Esbjerg, som meddelte, at vi ikke skulle tage derned, da han mente, at damperne havde fyrskibet på slæb efter Esbjerg."
Redningsaktionen indstilledes. Skib og mandskab reddedes ind til Esbjerg.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning