Kilde   :   S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.
Dato   :   26-04-1907
Klokkeslet   :   Ukendt
Skibets navn   :   Expedit
Skibstype   :   Norsk damper
Hjemsted   :   Stavanger, Norge
Skibsfører   :   Ukendt
Ladningsart   :   Ukendt
Afgangssted   :   Ukendt
Bestemmelsessted   :   Ukendt
Besætning   :   13
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :   Ukendt
Ulykkessted   :   Grådyb
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :   Ukendt
Redningsstation   :   Blåvand redningsstationer
Redningsaktionens forløb   :   Mandskabet var tilkaldt, men besætningen reddede sig i land ved egen hjælp.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning