Kilde   :   S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.
Dato   :   04-09-1891
Klokkeslet   :   Ukendt
Skibets navn   :   Theodor
Skibstype   :   Tysk tjalk
Hjemsted   :   Barssel, Tyskland
Skibsfører   :   Kaptajn H. Ebbers
Ladningsart   :   Mursten
Afgangssted   :   Hamburg, Tyskland
Bestemmelsessted   :   Sild, Tyskland
Besætning   :   2
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :   Storm og strøm
Ulykkessted   :   Horns Rev
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :   V, kuling, urolig sø, svær strøm, nordlig retning.
Redningsstation   :   Blåvand redningsstationer
Redningsaktionens forløb   :   "Redningsapparaterne har ikke været i bevægelse, formedelst strandingen ikke er blevet observeret."
Besætningen reddede sig i land i egen båd.

Fra Nymindegab redningsstation berettes:
Klokken 16.00 om eftermiddagen meldtes, at et skib lå og drev tæt uden for revlerne, og at det sandsynligvis ville strande. Skibet formodes at være en tjalk bærende storsejlsfok og klyver. Det syntes, som om der ikke var styr over skibet, idet det lå og drev på en tilfældig måde.
Da mandskabet var kaldt sammen, mente man, at skibet nok ville strande ved Gabet, og begav sig af sted med raketapparaterne. Da mørket faldt på, var vinden flovet noget af, og skibet stod nu udefter. Mandskabet holdt vagt natten igennem, og om morgenen var skibet ikke at se, og redningsaktionen indstilledes.
Det oplystes senere, at besætningen reddede sig ved egen hjælp.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning