Kilde   :   S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.
Dato   :   28-04-1888
Klokkeslet   :   Ukendt
Skibets navn   :   Norman
Skibstype   :   Engelsk damper
Hjemsted   :   Newcastle, England
Skibsfører   :   Kaptajn A. Minto
Ladningsart   :   Mineraljord
Afgangssted   :   St. Raphael , Frankrig
Bestemmelsessted   :   Stettin, Tyskland, nu Polen
Besætning   :   17
Navne   :  
Passagerer   :  
Omkomne   :  
Årsag   :   Strøm
Ulykkessted   :   Horns Rev
Ulykkesart   :   Stranding
Vejrforhold   :   V, stiv kuling og høj sø
Redningsstation   :   Blåvand redningsstationer
Redningsaktionens forløb   :   "Redningsapparaterne har ikke været i bevægelse, formedelst damperen sad så langt fra land, at den ikke kunne ses."
Da skibet søndersloges, gik besætningen i bådene og blev senere bjærget af to tyske fiskerbåde, der sejlede dem ind til Esbjerg.
Kilder   :  
Oplysninger   :  
Bemærkninger   :  
Tilbage til søgning