Vester Nebel Sogneråds Forhandlingsprotokoller 1.4.1943-31.3.1969

Samtlige sager, som er behandlet i perioden er indtastet. I alt 3.737 sager. Databasen indeholder afskrift af oplysninger i Vester Nebel Sogneråds forhandlingsprotokoller. Vester Nebel Sognekommune blev etableret pr. 1.4.1943, da Bryndum/Vester Nebel Sognekommune blev delt i to. Sognerådsmedlemmerne 1943-1969, kan ses her.


Forhandlingsprotokollerne indeholder oplysninger om alle sager behandlet i sognerådet. I protokollerne er der kun skelnet mellem ordinære og ekstraordinære møder. Samtlige sager på de ordinære møder er registret som åbne møder, men der må selvsagt være sager, som er behandlet for lukkede døre. Enkelte sager er anonymiseret. I enkelte sagsbeskrivelser har vi erstattet et navn med teksten [anonymiseret – adgang efter ansøgning]. Vi har i disse tilfælde vurderet, at sagerne indeholder personfølsomme oplysninger, som endnu ikke må offentliggøres. I de fleste tilfælde vil denne tekst blive erstattet med et navn når sagerne er 75 år gamle.

Søgning i databasen kan foretages, med et ord ad gangen, ved en fritekstsøgning, hvor der søges overalt i de indtastede data. Fritekstsøgningen kan eventuelt foretages indenfor en bestemt periode. Eller der foretages en mere detaljeret søgning, hvor man kan søge i flere forskellige felter, og derved begrænse søgeresultatet. Eventuel ved hjælp af den gruppering af sagerne, som er foretaget af sagerne under overordnede emneord. Link til oversigt over de anvendte emneord findes via den detaljerede søgning.

 

 

:

Her kan du søge i alle databasens felter.

:

Du kan vælge en start dato for din søgning

:

Du kan vælge en slut dato for din søgning

:

De enkelte sognerådsmøder på formlen dd-mm-åååå eller et bestemt årstal.

:

Åbent, Lukket, Ekstraordinært.

:

Sognerådsmedlemmer, som ikke var til stede på mødet, se listen her.

:

Anvendes typisk sammen med mødedato, hvis man skal finde en bestemt kendt sag

:

Alle indtastede sager er grupperet under et overordnet emne. Listen kan ses her.

:

Uddybning af emnet.

:

Sagens indhold, som beskrevet i forhandlingsprotokollen

:

Sagens afgørelse