Tjæreborg Sogneråds Forhandlingsprotokoller

Databasen indeholder afskrift af oplysninger i Tjæreborg Sogneråds forhandlingsprotokoller. 6.995 sager for perioden 1.4.1932 - 31.03.1970.


Tjæreborg Sognekommune blev etableret 1. april 1921 efter adskillelse fra Sneum Sogn. Tjæreborg-Sneum Sogneforstanderskab (fra 1867 kaldet sogneråd) var etableret 1. januar 1842, men adskilt i to kommuner pr. 1.4.1921. Pr. 1.4.1970 blev Tjæreborg sognekommune en del af Esbjerg primærkommune. Esbjerg Byhistoriske arkiv er desværre ikke i besiddelse af forhandlingsprotokollerne for perioden 1.4.1921 - 31.3.1932.


Sognerådsmedlemmerne 1929-1970, kan ses her.


Forhandlingsprotokollerne indeholder oplysninger om alle sager behandlet i sognerådet, både fra de åbne, lukkede og ekstraordinære møder. Fra 1940 er sager med personfølsomme oplysninger anonymiseret eller slet ikke medtaget. Tilføjes hvert år når sagerne er mere end 75 år. 


Søgning i databasen kan foretages, med et ord ad gangen, ved en fritekstsøgning, hvor der søges overalt i de indtastede data. Fritekstsøgningen kan eventuelt foretages indenfor en bestemt periode.


Eller der foretages en mere detaljeret søgning, hvor man kan søge i flere forskellige felter, og derved begrænse søgeresultatet. Eventuel ved hjælp af den gruppering af sagerne, som er foretaget af sagerne under overordnede emneord. Link til oversigt over de anvendte emneord findes via den detaljerede søgning.

 

:

Søg med et ord i alle databasens felter.

:

Du kan vælge en start dato for din søgning

:

Du kan vælge en slut dato for din søgning

:

De enkelte sognerådsmøder på formlen dd-mm-åååå eller et bestemt årstal.

:

Åbent, Lukket, Ekstraordinært.

:

Angiver hvilke sognerådsmedlemmer der var til stede. Søg evt. på et navn

:

Anvendes sammen med mødedato, hvis man skal finde en bestemt kendt sag

:

Finder man en sag med journalnr., kan man søge på dette nr. efter flere sager

:

Alle indtastede sager er grupperet under et overordnet emne. Liste kan ses her.

:

Uddybning af emnet.

:

Sagens indhold, som beskrevet i forhandlingsprotokollen

:

Sagens afgørelse