Jerne Sogneråds Forhandlingsprotokoller 30.03.1914-11.08.1945

Pr. 25. marts 2020 er der indtastet oplysninger fra perioden 30.03.1914-26.09.1917, 13.04.1927-08.06.1932 og 30.03.1937-11.08.1945. I alt 10.471 sager.


Databasen indeholder afskrift af oplysninger i Jerne Sogneråds forhandlingsprotokoller. Skads-Jerne Sognekommune eksisterede fra sogneforstanderskabernes etablering i januar 1842 og frem til 1. april 1914, hvor de to sogne blev delt og man fik hver sit sogneråd. Jerne Sogn blev en del af Esbjerg Købstadskommune den 1. april 1945. Forinden var Esbjerg blevet udskilt fra Skads-Jerne Sognekommune pr. 1. januar 1894. Sognerådsmedlemmerne 1914-1921 og 1937-1945, kan ses her.

Forhandlingsprotokollerne indeholder oplysninger om alle sager behandlet i sognerådet, både fra de åbne, lukkede og ekstraordinære møder. Der vil løbende blive indtastet flere oplysninger. I nogle tilfælde vil det være muligt at se de tilhørende sagsakter til en bestemt sag. I databasen er anført hvis sagsakterne findes. Det betyder, at journalsagen findes, og vi kan efter anmodning undersøge om vi har akterne til et bestemt dagsordenspunkt. Hvis dette er tilfældet vil bilagene blive skannet, og gjort tilgængelig gennem databasen.

Søgning i databasen kan foretages, med et ord ad gangen, ved en fritekstsøgning, hvor der søges overalt i de indtastede data. Fritekstsøgningen kan eventuelt foretages indenfor en bestemt periode. Eller der foretages en mere detaljeret søgning, hvor man kan søge i flere forskellige felter, og derved begrænse søgeresultatet. Eventuel ved hjælp af den gruppering af sagerne, som er foretaget af sagerne under overordnede emneord. Link til oversigt over de anvendte emneord findes via den detaljerede søgning.

 

:

Her kan du søge i alle databasens felter.

:

Du kan vælge en start dato for din søgning

:

Du kan vælge en slut dato for din søgning

:

De enkelte sognerådsmøder på formlen dd-mm-åååå eller et bestemt årstal.

:

Åbent, Lukket, Ekstraordinært.

:

Sognerådsmedlemmer, som ikke var til stede på mødet, se medlemsliste her.

:

Anvendes typisk sammen med mødedato, hvis man skal finde en bestemt kendt sag

:

Alle indtastede sager er grupperet under et overordnet emne. Liste kan ses her.

:

Uddybning af emnet.

:

Sagens indhold, som beskrevet i forhandlingsprotokollen

:

Sagens afgørelse