Jerne-Skads Sogneråds Forhandlingsprotokoller

Databasen indeholder pr. 03.10.2018 oplysninger fra den 03.01.1868 samt perioderne 25.10.1876-11.05.1901 og 04.01.1904-06.06.1911. I alt 6.933 dagsordenspunkter. Pr. 1.1.1894 blev Esbjerg udskilt fra Jerne-Skads Sognekommune som en selvstændig sognekommune.


Databasen indeholder afskrift af oplysninger fra Jerne-Skads Sogneråds forhandlingsprotokoller. Jerne-Skads Sognekommune eksisterede fra sogneforstanderskabernes etablering i januar 1842 og frem til 1. april 1914, hvor Jerne og Skads blev delt i to kommuner. Oversigt over medlemmer af Jerne-Skads Sogneråd kan ses her.


Forhandlingsprotokollerne indeholder oplysninger om alle sager behandlet i sognerådet, både fra de ordinære og ekstraordinære møder. Der er ikke i forhandlingsprotokollerne gjort opmærksom på, om møder har været åbne eller lukkede. De fleste møder er derfor angivet som åbne, men vi må dog formode, at visse sager har været behandlet for lukkede døre.


Søgning i databasen kan foretages, med et ord ad gangen, ved en fritekstsøgning, hvor der søges overalt i de indtastede data. Fritekstsøgningen kan eventuelt foretages indenfor en bestemt periode. Eller der foretages en mere detaljeret søgning, hvor man kan søge i flere forskellige felter, og derved begrænse søgeresultatet. Eventuel ved hjælp af den gruppering af sagerne, som er foretaget af sagerne under overordnede emneord. Link til oversigt over de anvendte emneord findes via den detaljerede søgning.

:

Søg med et ord i alle databasens felter.

:

Du kan vælge en start dato for din søgning

:

Du kan vælge en slut dato for din søgning

:

De enkelte sognerådsmøder på formlen dd-mm-åååå eller et bestemt årstal.

:

Åbent, Lukket, Ekstraordinært.

:

Angiver hvilke sognerådsmedlemmer der var til stede. Søg evt. på et navn

:

Anvendes sammen med mødedato, hvis man skal finde en bestemt kendt sag

:

Finder man en sag med journalnr., kan man søge på dette nr. efter flere sager

:

Alle indtastede sager er grupperet under et overordnet emne. Liste kan ses her.

:

Uddybning af emnet.

:

Sagens indhold, som beskrevet i forhandlingsprotokollen

:

Sagens afgørelse