Guldager Sogneråds Forhandlingsprotokoller

Databasen er færdigindtastet og indeholder pr. 19. december 2017 oplysninger fra perioden 11.01.1905 - 01.04.1970. I alt 19.561 dagsordenspunkter. Sager indeholdende personfølsomme oplysninger er anonymiseret eller slet ikke medtaget. Disse sager offentliggøres når de er mere end 75 år.

Databasen indeholder afskrift af oplysninger fra Guldager Sogneråds forhandlingsprotokoller. Guldager Sognekommune eksisterede fra sogneforstanderskabernes etablering i januar 1842 og frem til 1. april 1970, hvor sognekommunen i forbindelse med kommunalreformen blev en del af Esbjerg Kommune. Sognerådsmedlemmerne 1905-1966, kan ses her.

 

Sagsakter til en bestemt sag. I databasen er der ved nogle sager anført et journalnummer. I de tilfælde kan vi efter anmodning, undersøge om vi har akterne til dagsordenspunktet. Hvis det er tilfældet vil bilagene blive skannet, og gjort tilgængelige gennem databasen. 

Forhandlingsprotokollerne indeholder oplysninger om alle sager behandlet i sognerådet, både fra de ordinære og ekstraordinære møder. Der er ikke i forhandlingsprotokollerne gjort opmærksom på, om møder har været åbne eller lukkede. Alle møder er derfor angivet som åbne, men vi må dog formode, at visse sager har været behandlet for lukkede døre. Esbjerg Byhistoriske Arkiv er desværre ikke i besiddelse af protokollerne for perioden 1842-1904.

Søgning i databasen kan foretages, med et ord ad gangen, ved en fritekstsøgning, hvor der søges overalt i de indtastede data. Fritekstsøgningen kan eventuelt foretages indenfor en bestemt periode. Eller der foretages en mere detaljeret søgning, hvor man kan søge i flere forskellige felter, og derved begrænse søgeresultatet. Eventuel ved hjælp af den gruppering af sagerne, som er foretaget af sagerne under overordnede emneord. Link til oversigt over de anvendte emneord findes via den detaljerede søgning.

:

Her kan du søge i alle databasens felter.

:

Du kan vælge en start dato for din søgning

:

Du kan vælge en slut dato for din søgning

:

De enkelte sognerådsmøder på formlen dd-mm-åååå eller et bestemt årstal.

:

Åbent, Lukket, Ekstraordinært.

:

Sognerådsmedlemmer, som ikke var til stede på mødet, se listen her.

:

Anvendes typisk sammen med mødedato, hvis man skal finde en bestemt kendt sag

:

Anvendes ved søgning efter specifik journal

:

Alle indtastede sager er grupperet under et overordnet emne. Listen kan ses her.

:

Uddybning af emnet.

:

Sagens indhold, som beskrevet i forhandlingsprotokollen

:

Sagens afgørelse