Grimstrup-Årre Sogneforstanderskabs Forhandlingsprotokoller 20.11.1841-31.12.1860

Databasen indeholder afskrift af oplysninger i Grimstrup-Årre Sogneforstanderskabs forhandlingsprotokoller.

 

I november 1841 dannede Grimstrup Sogn et forstanderskab sammen med Årre sogn, Grimstrup-Årre Sogneforstanderskab. Etableret i januar 1842 og ophørt pr. 31.12.1860, hvor de to sogne blev delt og man fik hver sit Sogneforstanderskab fra 1.1.1861, fra 1867 benævnt sogneråd. Både Årre og Grimstrup sognekommuner blev en del af Helle Kommune 1.4.1966, og pr. 1.1.2007 indgik en del af Grimstrup Sogn i Esbjerg Kommune, mens Årre og den resterende del af området omkring Roust blev en del af Varde Kommune.

Medlemmerne af sogneforstanderskabet 1842-1860, kan ses her.

Forhandlingsprotokollerne indeholder oplysninger om alle sager behandlet i sogneforstanderskabet, både fra de åbne, lukkede og ekstraordinære møder. I alt drejer det sig om 1212  punkter på dagsordenen.  

Søgning i databasen kan foretages, med et ord ad gangen, ved en fritekstsøgning, hvor der søges overalt i de indtastede data. Fritekstsøgningen kan eventuelt foretages indenfor en bestemt periode. Det anbefales at anvende denne form for søgning eller at anvende listen med emnerod som beskrevet nedenfor detaljeret søgning.

Eller der foretages en mere detaljeret søgning, hvor man kan søge i flere forskellige felter, og derved begrænse søgeresultatet. Eventuel ved hjælp af den gruppering af sagerne, som er foretaget af sagerne under overordnede emneord. Link til oversigt over de anvendte emneord findes via den detaljerede søgning.

 

:

Søg med et ord i alle databasens felter.

:

Du kan vælge en start dato for din søgning

:

Du kan vælge en slut dato for din søgning

:

De enkelte sognerådsmøder på formlen dd-mm-åååå eller et bestemt årstal.

:

Åbent, Lukket, Ekstraordinært.

:

Sognerådsmedlemmer, som ikke var til stede på mødet.

:

Anvendes sammen med mødedato, hvis man skal finde en bestemt kendt sag

:

Finder man en sag med journalnr., kan man søge på dette nr. efter flere sager

:

Alle indtastede sager er grupperet under et overordnet emne. Liste kan ses her.

:

Uddybning af emnet.

:

Sagens indhold, som beskrevet i forhandlingsprotokollen

:

Sagens afgørelse