Grimstrup Sogneråds Forhandlingsprotokoller 1861-1966

Databasen indeholder afskrift af oplysninger i Grimstrup Sogneråds forhandlingsprotokoller. 7.091 sager behandlet i perioden 1.1.1861-31.3.1966.

 

Før 1861 dannede Grimstrup Sogn et forstanderskab sammen med Årre sogn, Grimstrup-Årre Sogneforstanderskab. Etableret  i januar 1842 og ophørt pr. 31.12.1860, hvor de to sogne blev delt og man fik hver sit sogneforstanderskab fra 1.1.1861, fra 1867 benævnt sogneråd. Grimstrup Sognekommune blev en del af Helle kommune 1.4.1966, og pr. 1.1.2007 indgik en del af sognet i Esbjerg Kommune, mens den resterende del af området omkring Roust blev en del af Varde Kommune.
Sognerådsmedlemmerne 1861-1966, kan ses her.
Forhandlingsprotokollerne indeholder oplysninger om alle sager behandlet i sognerådet, både fra de åbne, lukkede og ekstraordinære møder. Der vil løbende blive indtastet flere oplysninger. Enkelte sager med personfølsomme oplysninger er anonymiseret.
Når man har fået et søgeresultat er det detaljesiden i flere tilfælde anført om der er en mulighed for at sagsakter til en bestemt sag findes. Der er også en lille mulighed for at sagens akter findes, hvis feltet "Findes sagens akter" er blankt. Det betyder, at vi i begge tilfælde, efter anmodning, vil undersøge, om vi har akterne til et bestemt dagsordenspunkt. Hvis dette er tilfældet, vil bilagene blive skannet og gjort tilgængelig gennem databasen.  
Søgning i databasen kan foretages, med et ord ad gangen, ved en fritekstsøgning, hvor der søges overalt i de indtastede data. Fritekstsøgningen kan eventuelt foretages indenfor en bestemt periode.
Eller der foretages en mere detaljeret søgning, hvor man kan søge i flere forskellige felter, og derved begrænse søgeresultatet. Eventuel ved hjælp af den gruppering af sagerne, som er foretaget af sagerne under overordnede emneord. Link til oversigt over de anvendte emneord findes via den detaljerede søgning.

 

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks.; Emner, Stikord eller Beskrivelse af sagen.

 

:

Du kan vælge en start dato for din søgning

:

Du kan vælge en slut dato for din søgning

:

De enkelte sognerådsmøder på formlen dd-mm-åååå.

:

Åbent, Lukket, Ekstraordinært.

:

Sognerådsmedlemmer, som ikke var til stede på mødet, se listen her.

:

Anvendes typisk sammen med mødedato, hvis man skal finde en bestemt kendt sag

:

Alle indtastede sager er grupperet under et overordnet emne. Listen kan ses her.

:

Uddybning af emnet.

:

Sagens indhold, som beskrevet i forhandlingsprotokollen

:

Sagens afgørelse