Bryndum-Vester Nebel Sognerådsprotokoller 1.1.1842-31.3.1943

Databasen indeholder afskrift af oplysninger i Bryndum-Vester Nebel forhandlingsprotokoller. Bryndum-Vester Nebel Sognekommune eksisterede fra sogneforstanderskabernes etablering i januar 1842 og frem til marts 1943, hvor sognet blev delt og man fik hver sit sogneråd. Kommunallovene, som var udsendt som en forordning den 13. august 1841, var grundlaget for sogneforstanderskaber. Blev ændret til sogneråd fra 1868 efter en revision af Kommunallovene. En fortegnelse over alle sogneforstanderskabernes medlemmer i perioden 1842-1867, og sognerådsmedlemmerne 1868-1943, kan ses her.

 

Forhandlingsprotokollerne indeholder oplysninger om alle sager behandlet gennem disse 101 år i sognerådet, både fra de åbne, lukkede og ekstraordinære møder. I alt er der 5.987 sager. Det vil i enkelte tilfælde være muligt at se de tilhørende sagsakter til en bestemt sag. Efter anmodning kan vi undersøge om vi har akterne, og de vil så i givet fald blive skannet, og gjort tilgængelig gennem databasen. Der arbejdes på publicering af forhandlingsprotokoller fra Bryndum Sogneråd i perioden 1943-1969 og fra Vester Nebel Sogneråd i perioden 1943-1970. Herefter blev begge sognekommuner en del af Esbjerg Kommune.
 

Søgning i databasen kan foretages ved en fritekstsøgning, hvor der søges overalt i de indtastede data. Fritekstsøgningen kan eventuelt foretages indenfor en bestemt periode. Eller der foretages en mere detaljeret søgning, hvor man kan søge i flere forskellige felter, og derved begrænse søgeresultatet. Eventuel ved hjælp af den gruppering af sagerne, som er foretaget af sagerne under overordnede emneord.

 

 

:

Her kan du søge i alle databasens felter.

:

Du kan vælge en start dato for din søgning

:

Du kan vælge en slut dato for din søgning

:

De enkelte sognerådsmøder på formlen dd-mm-åååå eller et bestemt årstal.

:

Åbent, Lukket, Ekstraordinært.

:

Sognerådsmedlemmer, som ikke var til stede på mødet, se listen her.

:

Anvendes typisk sammen med mødedato, hvis man skal finde en bestemt kendt sag

:

Alle indtastede sager er grupperet under et overordnet emne. Listen kan ses her.

:

Uddybning af emnet.

:

Sagens indhold, som beskrevet i forhandlingsprotokollen

:

Sagens afgørelse