Sognerådsmøder

Sognerådsmøder

Afskrift af forhandlingsprotokoller fra sognekommuner, som nu er en del af Esbjerg Kommune. Omfatter oplysninger fra en række sognekommuner, som blev en del af Esbjerg Kommune i årene 1945 og 1966-1970. For nogle sogneråds vedkommende har vi forhandlingsprotokoller tilbage fra 1842 ved indførelsen af Sogneforstanderskaberne – de senere sogneråd.

Oversigt over den administrative inddeling af Esbjerg kommune findes i Esbjerg Leksikon. Oversigten indeholder alle tidligere sognekommuner, købstadskommuner og primærkommuner indenfor nuværende Esbjerg Kommunes grænser.

De digitaliserede forhandlingsprotokoller fremgår af menuen til venstre.

I nogle tilfælde har vi mulighed for at finde de tilhørende sagsbilag til de enkelte dagsordenspunkter. Når man har fremsøgt en sag vil det fremgå af oplysningerne, om der er en mulighed for at man kan anmode om at se de tilhørende sagsbilag.