Esbjergs gader og veje

Navneændringer, vejnavnets betydning, gadens etablering

I denne database kan du fremsøge oplysninger af forskellig art om Esbjergs gader og veje. Databasen indeholder pr. 01.02.2017 oplysninger, af forskelligt omfang, om samlet 773 gader og/eller veje, beliggende indenfor det areal kommunen udgjorde fra 01.04.1970 til 01.01.2007. Vi vil jævnlig opdatere med flere vejnavne.

 

Gade- vejnavnets betydning. F.eks. veje, som er opkaldt efter personer - oplyst for 473 gader og veje.

Gadens etablering. Oplysning om hvornår gaden er anlagt, f.eks. ved udstykning af et nyt boligområde, eller første gang den blev navngivet - oplyst for 661 gader og veje.

Navneændringer. F.eks. ændringer af gade- og vejnavne i forbindelse med kommunesammenlægninger, Jerne i 1945 og kommunalreformen i 1970 - oplyst for 317 gader og veje.

Der søges efter et gade- eller vejnavn i enten fritekst eller detaljeret søgning.

 

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks; gadens navn, eller etablering.

 

 
:

 (Her kan du søge efter gadens nuværende eller tidligere navn)