Ejendomsoplysninger i Vores Kvarter

Fra Bymidteprojekt vedrørende karréer omkring Kirkegade/Kongensgade/Jernbanegade/Frodesgade)


Databasen indeholder oplysninger om bygninger indenfor et område afgrænset af overnævnte gader. Oplysningerne er hentet i byggesager fra perioden 1894-2005. Der er oplysninger om byggeår, arkitekt, anvendelse og meget andet. Byggesagerne indeholder ansøgninger og godkendelser i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og ændret anvendelse af bygninger. Dog kun i det omfang at ændringen kræver en godkendelse. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis vil fremgå at der i et butikslokale er kommet en anden type forretning.

Søgning i databasen kan foretages som en fritekstsøgning, hvor der søges i hele indholdet. Der kan her dog kun søges med et ord ad gangen. Ønsker du at søge på hele adresser, anbefaler vi derfor Detaljeret søgning, hvor der kan søges i op til seks udvalgte typer af oplysninger.

 

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks; gade, år eller arkitekt.

 

:

 (Gadens navn)

:

 (Nummer på bygningen)

:

 (Året for opførelse)

:

 (Beskrivelse af bl.a. konstruktion og materialer)

:

 (Navn på arkitekt)

:

 (Indeholder centrale årstal og informationer for ændringer & forandringer vedrørende bygningen)