Esbjerg Byråds forhandlingsprotokoller

Denne database indeholder afskrift af oplysninger i Esbjerg Byråds forhandlingsprotokoller. Esbjerg udskiltes som selvstændig kommune fra Jerne-Skads sognekommune pr. 1.1.1894 og blev købstadskommune fra den 1.1.1899. Esbjerg Byhistoriske Arkiv har samtlige forhandlingsprotokoller fra det første konstituerende møde den 2.1.1894.

Forhandlingsprotokollerne indeholder oplysninger om alle sager behandlet i byrådet, både fra de åbne, lukkede og ekstraordinære møder. Endvidere er der i databasen oplysninger om der til sagen findes sagsbilag, hvor man eventuelt kan finde flere oplysninger. Foreløbig er oplysninger om alle sager behandlet i Esbjerg Byråd i perioderne 15.07.1898-23.10.1961 indtastet. Pr. 19.01.2018 i alt 28.450 sagspunkter på dagsordenen. Enkelte sager er anonymiseret, da de indeholder personfølsomme oplysninger, som endnu ikke må offentliggøres. Der arbejdes på indtastning af flere oplysninger, og der vil løbende ske opdatering af databasen.
 
I de fleste tilfælde findes de tilhørende sagsakter til den enkelte byrådssag bevaret. I databasen er angivet om sagens akter findes. Hvis man har brug for at se sagens akter, kan man rette henvendelse til arkivet på tlf. 7616 3900 eller mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk Herefter vil vi skanne bilagene og gøre dem tilgængelige i databasen, så de fremover kan ses af alle. Når dette er foretaget, sender vi besked til rekvirenten. Det tilstræbes, at skanningen foretages indenfor seks arbejdsdage.


Søgning i databasen kan foretages ved en fritekstsøgning, hvor der søges overalt i de indtastede data. Fritekstsøgningen kan eventuelt foretages indenfor en bestemt periode. Eller der kan foretages en mere detaljeret søgning, hvor man kan søge i flere forskellige felter, og derved begrænse søgeresultatet. Eventuel ved hjælp af den gruppering af sagerne, som er foretaget af sagerne under overordnede emneord. Liste over emneord kan ses ud for feltet Emne under detaljeret søgning.

 

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks.; Emner, Bemærkninger, Sagsfremstilling og Suplerende Stikord.

 

:

Du kan vælge en start dato for din søgning

:

Du kan vælge en slut dato for din søgning

:

De enkelte byrådsmøder på formlen dd-mm-åååå eller et bestemt årstal.

:

Åbent, Lukket, Ekstraordinært.

:

Byrådsmedlemmer, som ikke var til stede på mødet, se medlemmerne her

:

Anvendes typisk sammen med mødedato, hvis man skal finde en bestemt kendt sag.

:

Her kan du søge i Journalnr.

:

Alle indtastede sager er grupperet under et overordnet emne. Liste over disse kan ses her

:

Uddybning af emnet.

:

Sagens indhold, som beskrevet i forhandlingsprotokollen.

:

Her er anført en evt. indstilling, f.eks. fra et fagudvalg.

:

Sagens afgørelse.