Byrådsmøder

Byrådsmøder

Referater fra byråds og udvalgsmøder 
Referater fra afholdte møder i byråd, økonomiudvalg og stående udvalg i Ribe, Bramming og Esbjerg kommuner i perioden 2000 - 2006. Samt referater fra Esbjerg kommune 2007-2009.
Du finder en oversigt ved at vælge menupunktet "Referater fra byråds og udvalgsmøder" i menuen til venstre.

Esbjerg Byråds forhandlingsprotokoller
Esbjerg blev købstadskommune fra 1.1.1899, hvor de foreløbig indtastede oplysninger også begynder.

Esbjerg Sogneråds forhandlingsprotokoller 1894-1898 er endnu ikke indtastet, men vil være at finde under ”Sognerådsmøder” når forhandlingsprotokollen er digitaliseret (indtastet). Se også sognerådsformand N. J. Poulsens beretning om sognerådets virke i perioden.

I de fleste tilfælde er det muligt at se de tilhørende sagsbilag til de enkelte punkter på dagsordenen. Når man har fremsøgt en sag, vil det fremgå om vi har sagsbilagene. Hvis det er tilfældet, kan disse rekvireres.

Du finder en oversigt over den administrative inddeling af Esbjerg kommune findes i Esbjerg Leksikon. Oversigten indeholder alle tidligere sognekommuner, købstadskommuner og primærkommuner indenfor nuværende Esbjerg Kommunes grænser.


Udover disse søgbare databaser finder du også videoer fra byråds- og sammenlægningsudvalgsmøder fra Esbjerg Kommune fra perioden 2004-2010 her.