Beværterfortegnelser 1936-1966

Databasen indeholder fortegnelser over beværterbevillinger fra årene 1936, 1938, 1941, 1943, 1946, 1947 og 1966. Fortegnelserne findes i arkivet for Bevillingsnævnet for Esbjerg Købstad. Det er muligt at finde navnet på beværtningen, navn og adresse på indehaveren af bevillingen og bevillingens art. Databasen indeholder oplysninger om 388 bevillinger, heraf er der selvfølgelig gengangere i det omfang man har haft bevillingen i flere år.

Hvis man søger yderligere oplysninger om beværterforhold, også fra en tidligere periode, kan man i databasen Esbjerg Byrådsprotokoller finde sager, som har været behandlet på byrådsmødet. Søg efter ”bevært”. Tilsvarende findes der også oplysninger i databasen Bryndum Vester Nebel Sognerådsprotokoller og kommende databaser fra sogneråd. En nærmere kildebeskrivelse kan ses her.

 

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks; Navn på restauration, adresse eller indehaverens navn.

 

:

 (Restaurationens navn)

:

 (Gadens navn)

:

 (Nummer på bygningen)

:

 (Som ved efternavn)

:

 (Ved usikkerhed om stavemåde: søg på en del af navnet)

:

 (Der kan søges efter Stærke drikke eller Afholdsbevilling)

:

 (Der kan søges efter 1936, 1938, 1941, 1943, 1946, 1947 og 1966)