Beværterbevillinger 1913-1969

Fra Bevillingsnævnet for Esbjerg Købstads arkiv er indhentet oplysninger om beværtninger, som har haft bevilling til udskænkning af stærke drikke, og beværtninger som havde en bevilling uden stærke drikke (afholdsbevilling). Databasen indeholder oplysninger om den enkelte bevillingshavers bevilling, herunder det antal gange en bevilling blev forlænget. I databasen er der oplysninger om navn på indehaveren af bevillingen, eventuel bestyrer af beværtningen og bevillingstype. Databasen indeholder oplysninger om 263 indehavere af en bevilling.

Vedrørende de angivne bevillingsperioder gøres opmærksom på, at den enkelte bevillingshaver kan have afhændet beværtningen før udløbet af en bevillingsdato. Der kan derfor være en anden bevillingshaver, som har en bevilling, der træder i kraft før en tidligere ejers bevilling udløber. Bemærk også, at når der er godkendt forlængelse af en bevilling, er der kun angivet en slutdato.

Hvis man søger yderligere oplysninger om beværterforhold, også fra en tidligere periode, kan man i databasen Esbjerg Byrådsprotokoller finde sager, som har været behandlet på byrådsmødet. Søg efter ”bevært”. Tilsvarende findes der også oplysninger i databasen Bryndum-Vester Nebel Sognerådsprotokoller og kommende databaser fra andre sogneråd. En nærmere kildebeskrivelse kan ses her.

 

:

 

Her kan du søge i alle databasens felter, f.eks; Navn på restauration, adresse eller indehaverens navn.

 

:

 (Restaurationens navn)

:

 (Gadens navn)

:

 (Nummer på bygningen)

:

 (Som ved efternavn)

:

 (Ved usikkerhed om stavemåde: søg på en del af navnet)

:

 (Der kan søges efter Stærke drikke eller Afholdsbevilling)