By og havn

By og Havn

Der er i øjeblikket ikke adgang til at søge oplysninger i Esbjerg Byhistoriske Arkivs historiske databaser, da de er under omlægning.
Der er tale om en større proces, som forventes at indtil ca. 1. juni 2022. Vi beklager ulejligheden, men ser frem til at kunne præsentere bedre og hurtigere søgemuligheder så snart, det vil være muligt.

Her på siden finder du databaser med et meget blandet indhold, men som alle kan gøre dig lidt klogere på byens og esbjergensernes historie.
Du får via menuen til venstre adgang til databaserne, som kort beskrevet har følgende indhold:

Byrådsmøder indeholder oplysninger om både Esbjerg Byråds forhandlingsprotokoller siden Esbjerg blev købstadskommune i 1.1.1899 og referater af nyere byråds- og udvalgsmøder

Sognerådsmøder indeholder de tidligere sogneråds forhandlingsprotokoller. Omfatter oplysninger fra nogle sognekommuner, som nu er en del af Esbjerg kommune. For nogle sogneråds vedkommende går oplysningerne tilbage til 1842 ved indførelse af Sogneforstanderskaberne – de senere sogneråd

Beværterfortegnelser og -bevillinger er oversigter over Beværtninger 1936-1966 og indehavere af Beværterbevillinger 1913-1969 

Esbjergs Gader og Veje er en database med oplysninger om etablering, første gang en gade får et navn, ændring af gadenavne og gadenavnets oprindelse. Dog er det forskelligt hvor mange oplysninger vi har om den enkelte gade og det er ikke alle gader og veje som findes i databasen 

Ejendomsoplysninger indeholder oplysninger om bygnings- og byggetilladelser 1894-2005 i forbindelse med ændringer af ejendomme afgrænset af Jernbanegade/Frodesgade/Kirkegade/Kongensgade
 
Strandinger indeholder oplysninger og med beskrivelse af redningsaktioner i forbindelse med strandinger 1852-1975
 
Sydvestjyske fiskekuttere indeholder oplysninger fra alle udgivne fiskeriårbøger om kuttere fra Esbjerg, Fanø, Ribe og Varde. Dækker perioden fra 1892 til i dag

Søulykker indeholder oplysninger om søulykker med relation til Esbjerg-området 1893-1990