Arkiv.dk

Arkiv.dk

Arkiv.dk er en ny formidlingsportal, der giver dig mulighed for at søge i mere end 500 danske lokal- og stadsarkivers samlinger.

Arkiv.dk er en genvej til arkivernes samlinger, og et godt sted at starte, før du selv besøger arkivet.

En søgning på Arkiv.dk kan give rigtig mange resultater. Det kan derfor ofte være nødvendigt at afgrænse sin søgning. Man kan bl.a. vælge hvilken type materiale, man er interesseret i (arkivalier, billeder, kort m.m.), vælge hvilket arkivs samlinger man ønsker at søge i eller vælge hvilket sogn søgningen vedrører.

Billeder fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv vises ikke på Arkiv.dk, men skal findes via Esbjerg Mediearkiv.

BESØG ARKIV.DK HER.