Idrætshistorie for frivillige

Idrætshistorie for frivillige

Siden begyndelsen af 2014 har Esbjerg Byhistoriske Arkiv haft en afdeling med frivillige, der specielt fokuserer på idrætshistorie. Det er det tidligere Esbjerg Idrætsarkiv, der gik ind i Esbjerg Byhistoriske Arkiv ved begyndelsen af 2014, og samtidig flyttede DGI-Sydvest ind med de historiske dele af deres arkiv.

I Esbjerg Byhistoriske Arkiv fortsættes arbejdet med at modtage, ordne og registrere arkivalier om idræt i Esbjerg – og for DGI’s vedkommende i et lidt større område. Arbejdet foregår efter retningslinjerne i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, hvilket vil sige, at al registrering sker i Arkibas med dertil hørende publicering af data i bl.a. arkiv.dk

Frivillige fra DGI-Sydvest træffes tirsdage kl. 10-12 (undtagen juli måned samt mellem jul og nytår) og frivillige fra det tidligere Esbjerg Idrætsarkiv torsdage kl. 10-12 (undtagen uge 7, juli måned, uge 42 samt mellem jul og nytår). Det direkte telefonnummer til Idrætshistorie for frivillige er 7616 3899. men de kan også træffes på/via 7616 3900, der er hovednummeret for Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Skriftlige spørgsmål til Idrætshistorie for frivillige sendes til Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller pr. mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk.

Idrætshistoriske spørgsmål m.m. kan i øvrigt besvares fra arkivets læsesal i den almindelige åbningstid for Esbjerg Byhistoriske Arkiv.